Logo J-HR - İnsan Kaynakları Yönetimi

Logo J-HR - İnsan Kaynakları Yönetimi

Web tabanlı yapısı sayesinde İK süreçlerine her an, her yerden erişmeyi sağlayan yeni nesil İK yönetimi çözümü Logo j-HR, zamandan ve mekandan bağımsız çalışma imkanı sunarak İnsan Kaynakları ekiplerine ve yöneticilerine esneklik ve hız kazandırıyor.

Özel onay mekanizmaları, Logo markalı ya da bağımsız çözümlerle entegrasyon imkanı ve yasal mevzuata tam uyumluluk sağlayan özellikleriyle Logo j-HR, İK'da yeni nesil yönetimin yeni adı oluyor!

Müşteri Temsilcisi: 444 43 19

Logo J-HR -  İnsan Kaynakları Yönetimi

Web tabanlı yapı sayesinde İK süreçlerine her an, her yerden erişebilmek isteyenler Logo'nun yeni nesil İK yönetimi çözümü Logo j-HR'ı tercih ediyor. Zamandan ve mekandan bağımsız çalışma imkanı sunan Logo j-HR, İK ekiplerine ve yöneticilerine ihtiyaç duydukları esnekliği ve hızı kazandırıyor. Özel onay mekanizmaları, Logo markalı ya da bağımsız çözümlerle entegrasyon imkanı ve yasal mevzuata tam uyumluluk sağlayan özellikleriyle Logo j-HR, İK'da yeni nesil yönetimin yeni adı oluyor!

İş Süreçlerinize Farklı Bir Boyut Kazandırın

İnsan kaynağının doğru şekilde yönetilmesi, şirketin genel performansı ve finansal sonuçları üzerinde doğrudan etki yaratıyor. Dolayısıyla bir işletmenin en değerli varlığı olan insan kaynağının yönetimindeki tüm süreçlerin etkili, güvenilir, şeffaf, hızlı ve esnek yapıda olması büyük önem taşıyor. Web tabanlı yapısıyla İK yönetimini zamandan ve mekandan bağımsız kılan Logo j-HR, Ücret Yönetimi'nden Personel Yönetimi'ne, Öneri Sistemlerinden Eğitim Yönetimi'ne ve bordro işlemlerine kadar pek çok özellikle İK süreçlerini verimli bir şekilde yönetmeyi sağlıyor. Ayrıca Logo j-HR bünyesindeki çalışan ve yönetici portalları da iş süreçlerini kısaltırken verimliliği artırıyor. Logo j-HR, yine Logo imzalı j-Platform ERP ve eLogo imzalı İSG çözümleriyle de tam entegre çalışıyor. Bu entegrasyon sonucunda, Logo j-HR'daki veriler gerek ERP gerekse İSG çözümlerine doğrudan aktarılabiliyor.

İnsan kaynağını doğru ve etkili şekilde yönetmenin sırrı, organizasyon yapısını iyi tanımaktan ve iyi yönetmekten geçer. Bu ihtiyacı çok iyi bilen Logo j-HR, kapsamlı Organizasyon Yönetimi'yle şirket genelindeki insan kaynağını uçtan uca tanımlamayı ve yönetmeyi sağlıyor.

Kullanımı kolaylaştıran sürükle-bırak özelliğiyle, şirketin organizasyon şemaları kolayca şekillendirilebiliyor. Oluşturulan şema, tercihe göre dikey ya da yatay şekilde düzenlenebiliyor. Bu düzenleme sırasında yapılan tüm değişiklikler, istendiğinde geri alınabiliyor.

Logo j-HR Organizasyon Yönetimi'yle İnsan Kaynağını Uçtan Uca Tanımlayıp Yönetin

Logo j-HR Organizasyon Yönetimi, şemanın görüntülenmesinde de son derece kullanıcı dostu bir yapı sunuyor. Şema üzerinde görüntüyü yakınlaştırıp uzaklaştırmak (zoom in -zoom out mümkün oluyor. Ekran imlecini (cursor) şemadaki herhangi bir pozisyonun üzerine getirdiğiniz zaman, pozisyonla ilgili detaylar (o görüntülenebiliyor. o Böylece O pozisyonla ilgili (bilgiler, başka sayfalara girmeye gerek kalmadan ekranınıza geliyor.

Belirli bir pozisyon ya da kişinin bilgilerine ihtiyaç duyulduğunda, yine organizasyon şeması oüzerinden arama yapılabiliyor. Çalışanın yöneticisi, idari yöneticisi ve vekalet eden çalışan bilgileri organizasyon şeması üzerinden görüntülenebiliyor.

Belirlenen kriterlere göre oluşturulan şema Visio'ya aktarılabiliyor; PDF yada SVG formatında çıktı olarak alınabiliyor. Kısacası Logo j-HR Organizasyon Yönetimi'yle şirketin her noktasına tek şema üzerinden hakim olmak mümkün hale geliyor.