Logo E-Arşiv

Logo E-Arşiv

logo e-arşiv fiyat ve satinalma, Logo e-Arşiv, fiş ve faturalarını milyonlarca müşteriye ulaştırmak zorunda olan firmaların operasyonel yüklerini en aza indirmelerine yardımcı olur. Yüksek hızda fatura işleme ve gönderme imkanı sunar. daha fazla bilgi için alp sayfamıza göz atabilrsiniz..

Logo e-Arşiv

Logo e-Arşiv Faturası,Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır. Logo e-Fatura kapsamı dışında kalan firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine, ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlamaktadır.

 

Logo e-Arşiv Kullanım Yöntemleri

Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen Logo e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir. Mükellefler Logo e-Arşiv Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlık’tan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler.
Logo e-Arşiv Uygulamasını Başkanlık’tan Logo e-Arşiv izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan Logo özel entegratöre başvuracak olup ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmazlar.
Logo e-Arşiv Fatura hizmetini özel Logo entegratör vasıtasıyla alan mükellefler, fatura ve elektronik arşiv raporlarında özel entegratörün mali mühürünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler.

 

Logo e-Arşiv uygulamasına geçen firmalar, tüm faturalarını elektronik ortamda oluşturup kanuni süresi boyunca yine elektronik ortamda saklayabilirler. Müşterilerinin Logo e-Fatura mükellefi veya nihai tüketici olması halinde, faturaları elektronik ortamda gönderebilirler. Çok sayıda fatura gönderen firmalar için zaman, iş gücü, dağıtım ve arşivlemede büyük tasarruf sağlanırken fatura gönderim maliyeti ortadan kaldırılabilir.
• Kolay ve hızlı entegrasyon

• Yüksek hızda fatura işleme ve gönderme

• Kağıt tasarrufu, doğaya dost uygulama

• Fiziksel arşivleme maliyetlerinin ortadan kaldırılması

• Geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinin kolaylaşması

• Gelen/Giden fatura kaybının önlenmesi

ÖDEME ŞEKLİ

Nakit

Banka Havalesi

Kredi Kartı

Kırtasiyeler

Logo e-Arşiv

Daha fazla ürün, hizmet, tekinik destek ve detaylı bilgi için iletişim
444 43 19
Alp Bilgi Yazılım Bilgisayar Eğitim ve Danışmanlık hizmetleri
logo e arşiv fiyat hizmet ve teknik destek

logo yazılım destek