info@alpbilge.com.tr
444 43 19

Logo Crm 1.57.00.00 Sürümü

Logo Crm 1.57.00.00 Sürümü

Değerli Logo Kullanıcıları,

Logo Crm Ürünleri 1.57.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitesinden erişebilirsiniz.

Önemli Duyuru : 

-   "Entegrasyon Setleri" altından serbest SQL ile tanımlanan cari risk kontrolü, Logo Crm kaynak kodunun içerisine taşındı. Entegrasyon seti altındaki cari risk ayarıyla teklifi kaydederken, teklif ERP tabı altındaki ayarlarla teklifi satışa çevirirken, cari hesabın ERP deki cari risk limitlerine göre risk kontrolü yapılması sağlandı.

Logo CRM Web arayüzünde varyantlı ürünlerin teklif hariç diğer modüllere (destek ve aktivite) de eklenebilmesi sağlandı.

-  Aktivitenin tarihi değiştiğinde "Etkinlik ile ilişkilendir" butonu ile oluşturulan etkinliklerin tarihinin değişmesi veya "Etkinlik ile ilişkilendir" butonu ile ilişkilendirilmiş etkinliğin tarihi değiştiğinde aktivitenin tarihinin değişmesi sağlandı.

Logo Crm App'in  Tiger Wings ERP uygulaması ile entegrasyonu sağlandı. 

1.57.00.00 sürüm içeriği :  

 

Kayıt Nr

Tanım ve Açıklama

1

XAFCRM-6351

 

Logo CRM Designer da mevcut bir raporun “Active” ini “Pasif” yaptığında IIS resetledikten sonra tekrar “Aktif” oluyor

Designer ERP Raporlarının Active durumu false seçildikten sonra IIS'i restart edip tekrar Designer'a giriş yapıldığında ,"Active" durumunda değişiklik yaptığı ERP Raporunun durumunun kullanıcının son belirlediği durumda gelmesi sağlandı. 

2

XAFCRM-7269

 

ERP Sipariş kaydı içerisinde bulunan detaylı bilgi alanının Logo Crm ile entegrasyonu talep edilmektedir.

Teklif->ERP tabına "Detaylı bilgi" alanı eklendi. Teklif satışa çevrildiğinde "Detaylı bilgi" alanının Tiger senkronizasyonu sağlandı. Bu madde için entegrasyon seti kaydedilip, iis restart yapılmalıdır.

 

3

XAFCRM-7627

 

HTML5 Rapor Görüntüleyici Aktif Edildiğinde Raporlar Görüntülenememektedir.

LogoCRM XML Settings 44. parametre aktif edildiğinde Logocrm içerisinden rapor görüntülemesi yapılamıyordu. Hata giderildi.

 

4

XAFCRM-7682

 

Bir alana bağlı Olarak SQL ile teklif ürün fiyatlarının okunması sağlanamamakta

Teklif detay ekranındaki bir alanın veritabanındaki ST_Proposals_ReCalculate_Fields tablosuna eklenmesi halinde bu alanın değerinde bir değişiklik olursa teklif ürünlerinin fiyatlarının ERP'den tekrar okunması sağlandı.

 

5

XAFCRM-7722

Güvenlik
  Kullanıcılar

Kullanıcılar ekranında "Kullanıcı ERP Şifresi" gözükmekte.

CRM Veritabanı Şifresi, ERP Uygulama Şifresi, ERP Veritabanı Şifresi, ERP Kullanıcı Şifresi alanlarının listview' de görünmemesi sağlandı.

6

XAFCRM-7799

Firmalar

Firma haritası kaydedildikten sonra harita düzenle ekranına harita gelmiyor.

Firma için harita eklendiktikten sonra aynı adrese harita düzenle ile giriş yapıldığında açıklan ekranda haritanın gelmesi sağlandı .

7

XAFCRM-7809

 

Teklif revizeleri menüsünde, teklif kaydının içerisinde ürünler kısmı gelmemektedir.

Teklif revizeleri menüsünde, teklif kaydının içerisinde ürünler kısmı gelmiyordu Hata giderildi.

8

XAFCRM-7874

 

Veri girişi yapılmamış alanlarda N/A yazılması talep edilmektedir.

ListView'lerdeki Header filter alanlarına (Boş olanlar) ve (Boş olmayanlar) şeklinde 2 seçenek eklendi. Integer değerler null (boş) olamadığı için integer tipindeki kolonlar hariç tutulmuştur.

9

XAFCRM-7884

Teklifler
  Teklif Ürünleri

Winproposals arayüzünde Teklif ürün ekleme işleminden sonra teklif ürün listview'e ürün gelme süresi çok uzun sürmekte

Satırlardaki geçişlerde teklif alt toplamları tüm satırlar için tekrar hesaplandığı için ürün sayısı arttıkça yavaşlık artıyordu. Bu yüzden ürün sayısı fazla ve hızlı bir şekilde satırları güncellemek isteyen kullanıcılar için teklif ürünleri listviewine hızlı veri girişi adında buton eklendi. Hızlı veri girişine basıldığında teklif toplamları her satır için hesaplanmayacak veriler girildikten sonra tekrar butona basıldığında teklif toplamları hesaplanacaktır.

10

XAFCRM-7887

 

Tekliflere kategori eklendiğinde hata gelmekte

Teklife yeni ürün eklenir, teklif kaydetme işlemi yapılmadan kategoriler açılır ve yeni kategori butonuna basıldığında IIS hatası alınıyordu. Hata giderildi.

 

11

XAFCRM-7945

 

Ekstra alanlarda post data işlemi değişiklik beklenen alandaki, ikinci değişiklik sonrasında etkin olmamakta

Ekstra alanlarda post data işlemi değişiklik beklenen alandaki, ikinci değişiklik sonrasında etkin olmamaktaydı hata giderildi.

12

XAFCRM-7958

 

Lookup text alanlar üzerindeki post data işlemleri doğru çalışmamaktadır.

Lookup text alanlar üzerindeki post data işlemleri üzerinde hatalar kapatıldı.

13

XAFCRM-7962

 

Standart Paket 1.54 Versiyonunda Lookup alanlar doğru çalışmamaktadır.

"Lookuptextbox" ve "Lookup seçmeli değer" ekstra alan tipinde değişiklik yapıldı ve doğru çalışılması sağlandı.

14

XAFCRM-7969

 

Kullanıcı ayarları içerisinde "teklif satışa çevrildikten sonra aksiyon" alanı "sipariş olarak yaz" seçildiğinde teklif ERP uygulamasına aktarılamamaktadır.

Kullanıcı ayarları içerisinde "teklif satışa çevrildikten sonra aksiyon" alanı "sipariş olarak yaz" seçildiğinde teklif ERP uygulamasına aktarılamamaktaydı. Hata düzeltildi.

15

XAFCRM-8052

 

Firma ve Kişilerdeki Mail adresi 1-2-3 alanlarında tire(-) konulduğunda validasyon devreye girmemelidir

Özellikle "@" işaretinden hemen önce "-" olması durumunda hata alınıyordu, düzeltildi.

 

16

XAFCRM-8102

 

Logo CRM - Tiger ERP teklif aktarımı sırasında ERP sekmesinden fiyatlandırma döviz bilgisi,işlem dövizi seçildiğinde Tiger ERP'ye fiyatlandırma döviz bilgisi yanlış gelmekte

Logo CRM - Tiger ERP teklif aktarımı sırasında ERP sekmesinden fiyatlandırma döviz bilgisi,işlem dövizi seçildiğinde Tiger ERP'ye fiyatlandırma döviz bilgisi yanlış gelmekteydi. Düzeltildi.

 

17

XAFCRM-8204

 

Varyant özelliği ile Varyantlı ürün eklenmek istendiğinde IIS hatası vermektedir.

Aktivite ve destek kaydının ilişkili ürünlerinden varyantlı ürün eklenip , ürünnü varyantı seçilirken alınan IIS hatası düzeltildi.

Saygılarımızla,
Logo Yazılım

<