info@alpbilge.com.tr
444 43 19

E İrsaliye Zorunluluğu

E İrsaliye Zorunluluğu

e-İrsaliye Uygulamasına Kimler geçmek zorundadır?

2018 yılı içinde isteyen e-Fatura kullanıcıları e-İrsaliye uygulamasına geçebilir. E-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu için gerekli mevzuat çalışmaları yapılmakta olup, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan taslak tebliğ uyarınca, e-fatura uygulamasına dahil olan işletmelerin 1 Temmuz 2019 itibarıyla e-irsaliye uygulamasına geçmesi zorunludur. Bu zorunluluğun dışında kalan işletmeler de 487 Sıra Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan usul ve esaslara uygun şekilde, e-İrsaliye düzenleme ve iletmeye yönelik başvuru ve hazırlıklarını tamamlayarak e-İrsaliye uygulamasına dahil olabilir. e-İrsaliye, kağıt ortamında hazırlanan sevk irsaliyesi ile aynı hukuki niteliklere sahip olan, dijital irsaliye belgesidir.

e-İrsaliye Uygulamasına Nasıl Başvurulur?

e-İrsaliye uygulamasına başvurmak için için internet sitemizde (www.efatura.gov.tr) eİrsaliye Başvuru Kılavuzu bulunmaktadır. İlgili kılavuzda yer alan açıklamalara göre başvuru yapabilirsiniz.

e irsaliye zorunluluğu

e-İrsaliye Uygulamasına İnteraktif VD üzerinden başvurulabilir mi?

Hayır. Başvuru usul ve esasları için internet sitemizde (www.efatura.gov.tr) e-İrsaliye Başvuru Kılavuzu bulunmaktadır. İlgili kılavuzda yer alan açıklamalara göre başvuru yapabilirsiniz. e-İrsaliye uygulamasından kaç tür yöntemle faydalanılır? Mükellefler e-İrsaliye Uygulamasından; a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla, b) e-İrsaliye Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,

c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, olmak üzere, e-Fatura Uygulamasından yararlandıkları yöntem ile yararlanabilecek olup, Başkanlıkça aksi belirtilmediği sürece, e-Fatura Uygulamasından yararlandıkları yöntem dışında bir yöntem kullanamayacaklardır.

e-İrsaliye hizmeti veren Özel Entegratör kuruluşlar var mıdır? Bilgilerine nasıl ulaşılır?

e-İrsaliye hizmeti veren özel entegratörlerin başında gelen elogo'dur. Bizimle irtibata geçerek özel entegratörlük uygulaması ile e-irsaliye, e-fatura, e-arşiv, e-defter gibi birçok hizmetten faydalanabilirsiniz.

Müşteri Destek Hattı: 444 43 19

E İrsaliye Zorunluluğu adlı yazımızı okudunuz.

<