GİB e-Defter Bildirim Uygulaması ve e-Defter Saklama Kılavuzu

GİB e-Defter Bildirim Uygulaması ve e-Defter Saklama Kılavuzu

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 9.10.2020 tarihinde yayınlanan duyuru ile e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunluluğu getirilmiştir. 
 
e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarını, Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter Bildirim uygulamasını kullanarak GİB bilgi işlem sistemlerinde saklaması gerekmektedir. Bu kapsamda ilgili dosyaların saklanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği “e-Defter Saklama Kılavuzu” yayınlanmıştır.
 
e-Defter dosyalarını e-Defter Bildirim Uygulaması yoluyla GİB sistemlerinde kendileri tarafından saklaması zorunlu hale getirilmiştir. 
 
Bununla birlikte e-Defterleri muhafaza etme ve gerektiğinde ibraz etme zorunluluğu da devam etmektedir. Virüsler, fiziksel şartlar ve siber saldırılar gibi bilgi işlem sistemlerinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlar ve mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının eLogo sistemlerinde de güvenle saklanmasını tavsiye ediyoruz.

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter Saklama Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Önemli Duyuru: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu” kapsamında, e-Defter dosyalarının ikincil kopyalarının GİB sistemlerinde saklanması zorunluluğuna istinaden 2020 yılına ait Ocak, Şubat ve Mart dönemi e-Defter dosyalarınızın GİB sistemlerine son gönderim tarihi 5 Şubat 2021 tarihine kadar ertelenmiştir. Kaynak: Tıklayın


2020 yılına ait e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB sistemlerine son aktarım tarihleri:

edefter saklama
 

2021 yılına ait e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB sistemlerine son aktarım tarihleri:

e-Defter Saklama Kılavuzu

Gelir İdaresi Bakanlığı Son Duyuruları

14.01.2021
 
E-Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

08.01.2021

Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

07.01.2021

E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

18.12.2020

e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekenler Mükellefler Hakkında Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

18.11.2020

01/01/2021 Tarihi İtibarıyla e-Defter Uygulamasına Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.