info@alpbilge.com.tr
444 43 19

ÖNEMLİ: Maliyenin Yeni Tebliği Tüm Mükellefleri İlgilendiriyor

ÖNEMLİ: Maliyenin Yeni Tebliği Tüm Mükellefleri İlgilendiriyor

19.10.2019 tarihinde 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği ve Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği ile çok kapsamlı bir Elektronik Belge Düzenlenmesi yapılmıştır.

Bu Tebliğlere bağlı olarak e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet gibi kullanılmakta olan belgelere ek olarak ayrıca e-Sigorta Belgesi, e-Gider Pusulası, e-Dekont ve e-Döviz Alım Satım Belgelerini düzenleyen mükellefler de kapsama alınmıştır.

"E-Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitleri 10 milyon liradan 5 milyon liraya düşürüldü. Vergisel açıdan kritik sektör ve mükellef grupları zorunlu olarak kapsama alındı. "

Geçiş süreleri ve kapsama giren mükellefler hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki tablodan ve 444 43 19 numarayı alarak bilgi alabilirsiniz.

Logo E-fatura, E-arşiv, E-defter  Başvurusu ve Güncel Kampanyalar için Bize Ulaşınız: 444 43 19 - sales@alpbilge.com.tr

Yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

-Söz konusu teblige ulaşmak için: https://gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509.pdf

Dijital Dönüşüm Kampanyaları için tıklayınız.

Logo Efatura ile Tanışın: https://alpbilgeyazilim.com.tr/12/Logo-E-Fatura

Logo E-Arşiv Fatura ile Tanışın: https://alpbilgeyazilim.com.tr/13/Logo-E-Arsiv-Fatura


E-Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitleri 10 milyon liradan 5 milyon liraya düşürüldü. Vergisel açıdan kritik sektör ve mükellef grupları zorunlu olarak kapsama alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, e-Belge ve e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olacak mükellef gruplarının kapsamı genişletildi. e-Gider Pusulası, e-Dekont, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Sigorta Poliçesi ve e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi oluşturuldu. e-Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitleri 10 milyon liradan 5 milyon liraya düşürüldü. Vergisel açıdan kritik sektör ve mükellef grupları zorunlu olarak kapsama dahil edildi.

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler, aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olacak ve mücbir sebepler haricinde tüm faturalarını elektronik ortamda düzenleyecek.

Logo E-fatura, E-arşiv, E-defter  Başvurusu ve Güncel Kampanyalar için Bize Ulaşınız: 444 43 19 - sales@alpbilge.com.tr

<