info@alpbilge.com.tr
444 43 19

Logo Crm 1.61.00.00 Sürümü Çıktı

Logo Crm 1.61.00.00 Sürümü Çıktı

Logo CRM Ürünleri 1.61.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitesinden erişebilirsiniz.

Önemli Duyuru

* Kullanıcıların teklifler liste ekranındaki kayıtları kopyalama işlemi yapabilmesi parametreye bağlanmıştır.

* Teklif menüsünde onaya giden teklifler için teklif detay alanı getirilmiştir. Böylelikle onay süreci sırasında değişiklik yapılan alan bilgileri renklendirme ile son kullanıcıyı bilgilendirmektedir.

Logo CRM 1.60.00.00 Kapsamında Önemli Duyuru

* Ekstra alan veri giriş türü LookupText alanlar için liste ekranlarında anlık veriyi gösterebilmek için checkbox seçeneği eklendi. Daha önce sadece detay ekranlarda gösterilen anlık hesaplama işlemleri, bu kapsamda öndeğeri FALSE olan "ListView'de anlık değeri göster" parametresi TRUE yapıldığında Logo CRM web arayüzündeki liste ekranlarında da anlık hesaplama yaparak veriyi gösterebilmektedir. Winproposal arayüzünde fonksiyon çalışmayacaktır.

NOT: Sql sorgusu ve liste ekranındaki satır sayısına bağlı olarak ilgili liste ekranında performans farkı gözlemlenebilir.

* Logo CRM web arayüzünde herhangi menü içerisinde F1 tuşu tıklandığı zaman https://docs.logo.com.tr/display/crmkd linki üzerinden Logo CRM kullanım dokümanının gelmektedir.

* Logo CRM teklif ürün menüsünde, Ek Maliyet bedelinin; tutar, birim fiyat ve miktar dağıtım şekillerine göre oranlanarak teklif ürünlerinin birim fiyatına eklenmesi sağlanmıştır.

Logo Crm 1.61.00.00 Sürüm Notları

 

 

Kayıt Nr

Tanım ve Açıklama

1

XAFCRM-6411

 

Tam arama menüsü doğru çalışmıyor.

Genel menü altındaki Tam arama sekmesinde arama yapıldığında sonuç gelmekteydi. Tam Arama sonucundan sonra farklı bir menüde işlem yaptıktan sonra tekrardan tam arama kullanılacağı zaman arama sonucu gelmeme sorunu düzeltildi.

2

XAFCRM-7019

 

Etkinlik ekranındaki etiketlendir, konu alanlarına ön değer tanımı yapılamıyor

Etkinlik ekranındaki etiketlendir, konu alanlarına ön değer tanımı yapılabilmesi sağlandı.

3

XAFCRM-7553

 

Onaya giden teklif kayıtları üzerinde, değişiklik yapılmış ise alanların işaretlenmesi talep edilmekte

Onaya giden teklif kayıtları üzerinde, değişiklik (alan güncellemesi, yeni değer girişi, alandaki değerin silinmesi vb.) yapılmış ise Teklif sayfasındaki İlişkili kayıtlar>Onaylar sekmesindeki "Teklif detay" butonu üzerinden yapılan değişiklikler görüntülenebilecektir. "Teklif detay" butonu üzerinden açılan pencerede; onay işleminden sonra, kullanıcı tarafından değiştirilen alanlar kırmızı renkli, yeni eklenen ürün satırları yeşil renkli, silinen ürün satırlarının ise gri renkle gösterilmesi sağlanmıştır.

4

XAFCRM-8271

Teklifler

Teklif, aktivite ve etkinlik menülerinde, firma seçimi yapıldığında satış temsilcisi alanı boş geliyor.

Teklif, aktivite ve etkinlik menülerinde, firma seçimi yapıldığında satış temsilcisi alanı boş geliyordu hata giderildi.

5

XAFCRM-8424

 

Teklifler menüsünde, teklif listview de kopyalama işleminin parametrik olması talep edilmekte

Teklifler menüsünde, teklif listview de kopyalama işleminin XML ayarları içerisindeki 56. parametre ile parametrik olması sağlandı.

6

XAFCRM-8545

Diğer

Alan kopyalama tanımlamasında kullanıcı seçildiğinde veri aktarımı çalışmamaktadır.

Alan kopyalama tanımlamasında kullanıcı seçildiğinde veri aktarımı çalışmıyordu hata giderildi.

7

XAFCRM-8584

 

Ürün menüsünde, fiyat girişi yapılırken başlangıç ve bitiş tarih alanlarına göre öndeğer istenilen tarih gelmiyor

Ürün menüsünde, fiyat girişi yapılırken başlangıç ve bitiş tarih alanlarına göre öndeğer istenilen tarihin gelmesi sağlandı.

8

XAFCRM-8603

 

Dashboard raporlarda sql server şifresini hatırlaması isteniyor.

Dashboard editlenen raporlarda SQL server şifresinin hatırlaması sağlandı

9

XAFCRM-8666

 

Dashboard tasarımına bir alan eklendikten sonra BO alanların altındaki detay alanları seçildiğinde "object reference not set to an instance of an object" hatası alınmakta

Dashboard tasarımına bir alan eklendikten sonra BO alanların altındaki detay alanları seçildiğinde "object reference not set to an instance of an object" hatası giderildi.

10

XAFCRM-8782

Teklifler

Entegrasyon seti çoğaltıldığında eklenmiş alanlar kayboluyor. Standart alanlarla çoğaltma yapılıyor.

Entegrasyon seti çoğaltıldığında eklenmiş alanlar kayboluyor. Standart alanlarla çoğaltma yapılıyordu hata giderildi.

11

XAFCRM-9112

Teklifler

Ek maliyeti kaldırılan teklifler kaydedilirken "Döviz türü" boş olmamalı." şeklinde uyarı alınıyor.

Ek maliyeti kaldırılan teklifler kaydedilirken "Döviz türü" boş olmamalı." şeklinde uyarı alınıyordu hata giderildi.

Saygılarımızla,

<