info@alpbilge.com.tr
444 43 19

ÖKC Mali Raporlarının Gönderim Tarihi Değişikliği

ÖKC Mali Raporlarının Gönderim Tarihi Değişikliği

Değerli E-logo Kullanıcıları,

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 15 Şubat 2019 tarihine kadar gönderilmesi gereken Ocak Ayına ilişkin ÖKC Mali Raporlarının  24 Şubat 2019 tarihine kadar gönderileceği açıklanmıştır. Diğer aylara ait raporların gönderim için zorunluluk tarihi 15 olmaya devam etmektedir.

“Perakende Mal Satışları İle Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu (ÖKC Mali Rapor Bildirim Kılavuzu)” nun;

1.4 Eski Nesil ÖKC Mali Raporunun Hazırlanması ve Gönderilme Zamanı” başlıklı bölümünde;

Eski Nesil ÖKC Mali Raporları “Aylık” dönemler itibariyle bu Kılavuzun 1.3.3 maddesindeki bilgilere ve bu kılavuzda belirtilen standartlara göre hazırlanmalı ve XADES-A standardı kullanılarak mali mühür ile imzalanmalıdır.

Aylık olarak düzenlenen Eski Nesil ÖKC Mali Raporlarında, rapor döneminin başlangıç ve bitiş tarihi ilgili ayın ilk günü ile son günü olarak bildirilmelidir. Örneğin; Ekim 2018 ayına ilişkin ÖKC’lerden gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin bilgilerin (aylık, cihaz bazında toplam satış hasılatı ve toplam KDV tutarının) bildirileceği, Eski Nesil ÖKC Mali Raporunda, raporun başlangıç tarihi 1/10/2018 ile bitiş tarihi 31/10/2018 olarak yazılmalıdır.

Bu şekilde hazırlanan Eski Nesil ÖKC Mali Raporları, ilgili olduğu ayı takip eden ayın 15 inci günü sonuna kadar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Arşiv Uygulaması üzerinden elektronik olarak gönderilmelidir.

  2.4 Yeni Nesil ÖKC Mali Raporlarının Hazırlanması ve Gönderilme Zamanı” başlıklı bölümünde;

Yeni Nesil ÖKC Mali Raporları “Aylık” dönemler itibariyle bu Kılavuzun 2.3.3 maddesindeki bilgilere ve bu kılavuzda belirtilen standartlara göre hazırlanmalı ve XADES-A standardı kullanılarak mali mühür ile imzalanmalıdır.

Aylık olarak düzenlenen YN ÖKC Mali Raporlarında, rapor döneminin başlangıç ve bitiş tarihi ilgili ayın ilk günü ile son günü olarak bildirilmelidir. Örneğin; Ocak 2019 ayına ilişkin ÖKC’lerden gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin bilgilerin bildirileceği, YN ÖKC Mali Raporunda, raporun başlangıç tarihi 1/1/2019 ile bitiş tarihi 31/1/2019 olarak yazılmalıdır.

Bu şekilde hazırlanan YN ÖKC Mali Raporları, ilgili olduğu ayı takip eden ayın 15 inci günü sonuna kadar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Arşiv Uygulaması üzerinden elektronik olarak gönderilmelidir. “ açıklamaları yer almaktadır.

Ancak, söz konusu raporların henüz tamamlanamaması ve gönderime hazır olmaması gibi nedenlerle 15 Şubat 2019 tarihine kadar gönderilmesi gereken Ocak Ayına ilişkin Raporlar 24 Şubat 2019 tarihine kadar gönderilebilecektir.

Saygılarımızla.

eLogo

<