info@alpbilge.com.tr
444 43 19

Logo Go3 Lem

Logo Go3 Lem

GO 3 Sürüm Yenilikleri 

Logo Go3 2018 yılı yenilikleri, sürüm ve geliştirme bilgisi, yeni gelen özellikleri ve Logo Go3 Lem Paketi hakkında bilgiler içermektedir. Aşağıda Logo Go3 Sürüm Notları Yer Almaktadır.

Logo Go3 Lem Paketi

En güncel sürümlere, bu kapsamda eklenen yeni özelliklere ve performans iyileştirmelerine sahip olabileceğiniz LEM ile kullandığınız logo yazılımdan en yüksek katma değeri almanızı hedefliyoruz. BU kapsamda geçtiğimiz yıl LEM'i olan kullanıcılarımız, Logo Go 3 için yapılan pek çok geliştirmeden yararlanma imkanına sahip oldular.

Logo Go3 Lem Yenileme

Logo Tiger 3 Lem Yenilemesi için teklif almak isterseniz: sales@alpbilge.com.tr mail atabilir yada 444 43 19 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz.

Aralık 2018 Yenilikleri (Son Güncelleme)

Sistem Yönetmeni

1. Sistem İşletmeninde Şifre Sistem Özelliği ile İlgili Yapılan Geliştirme

Şifre Sistemi Özelliği aktif olduğunda, logo grubundaki kullanıcılar içinde belirlenen kurallara göre şifre değiştirmeleri gerektiği ile ilgili uyarı vermesi sağlanmıştır.

2. Kullanıcı Yetki Tanımlarına Eklenen Yeni Seçenek

Kullanıcı Yetkileri genel tanımların altına "Genel Arama" yetkisi eklenmiştir.

3. Kullanıcı Tanımına Eklenen Yeni Alan 

Kullanıcı tanım kartı içerisine, Tiger ürünlerinde de mevcut olan "Uygulamaya Giriş Sayısı" alanı eklenmiştir.

 

Ana Kayıtlar

1. Muhasebe Hesabı Ekstresine Eklenen Yeni Seçenek

Ana Kayıtlar > Muhasebe Hesapları > Ekstre > Sıralama filtresine 'TARİH + FİŞ GİRİŞ SIRASI + TÜR + ...' şeklinde seçenek eklenmiştir.

2- Konsinye Giriş ve Konsinye Çıkış İrsaliyelerinin Faturalandıktan Sonra Alımlar ve Satışlar Ekranına Yansıması

Konsinye Giriş ve Çıkış İrsaliyelerinin faturalandıktan sonra, Malzemeler F9 Menüsünde yer alan Alımlar ve Satışlar Tablosuna yansımaları sağlanmıştır.

 

Çek ve Senet

1. Çekler / Senetler Listesinin Filtre Seçeneklerine Yapılan Ek

 

Cari Hesap

1.  Cari Hesap Çalışma Parametrelerine Eklenen Yeni Parametre

Cari Hesap Çalışma Bilgilerine "Grup Şirketinde Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü Yapılsın: Hayır/Evet" parametresi eklenmiştir.

 

Kasa

1. Kasa İşlemleri Listesinde Belge No Değerine Göre Sıralama Yapılması

Kasa modülünün Kasa İşlemleri listesinde yer alan Belge No alanına göre sıralama yapılabilmesi için filtre seçeneklerine "Belge No" filtresi eklenmiştir.

 

İthalat 

1. İthalat Envanter ve İthalat Envanter (TFRS) Raporlarının Standart Alanlarına Yapılan Ekler

İthalat Envanter ve İthalat Envanter (TFRS) rapor tasarımlarının standart alanlarına "Varyant Kodu" ve "Varyant Açıklaması" alanları eklenmiştir.

 

İhracat 

1. İhracat Operasyon Fişlerinden Ulaşılan Teslim Şekli, Taşıma Tipi ve Ambalaj Kodu Alanlarında Yapılan Geliştirme

İhracat > Hareketler > İhracat Operasyon Fişleri içerisinden ulaşılan Teslim Şekli ve Taşıma Tipi ile Ambalaj Kodu alanlarında yeni tanım ekleme, kopyalama, düzenleme işlemleri engellenmiştir.

 

Stok

1-Malzeme Fişleri İçerisinden Erişilen Malzeme Hareketleri Penceresinde Değiştirme İşlemi

Malzeme fişleri içerisinden malzemeler listesine ulaşılarak F9 Malzeme Hareketeri penceresinde Değiştir işlemi yapılması sağlanmıştır.

2-Maliyet Dağıtım Fişi ve Satış Provizyon Dağıtım Fişlerine Muhasebeleşme Durumu Filtresi

Maliyet Dağıtım Fişi ve Satış Provizyon Dağıtım Fişlerine “Muhasebeleşme Durumu: Muhasebeleşen/ Muhasebeleşmeyen” filtresi eklenmiştir.

 

Diğer İşlemler

1-Fatura Parametrelerine Ek

 

Fatura parametrelerine ' Teslim Süresi Yoksa, Siparişte Teslim Tarihi : Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek / Boş Bırakılacak ' parametresi eklenmiştir. 

2-Fiş Kaydı Sonucu Fiyatlandırma Döviz Kurunun Değişmesi

Finans Parametrelerinde yer alan “Birim Fiyat Kuruş Yuvarama” parametresinin Fiyatlandırma dövizi için de çalışması sağlanmıştır.

 

Sabit Kıymet

1- Sabit Kıymet Hareketleri ve Sabit Kıymet Kayıtları Ekranlarında "Sabit Kıymet Açıklaması" Alanı

Sabit Kıymet Hareketleri ve Sabit Kıymet Kayıtları ekranlarına "Sabit Kıymet Açıklaması" alanı eklenmiştir.

 

Fatura

1-e-Fatura’nın Tamamında KDV Muafiyeti Olmadığında Detaylardaki KDV Muafiyet Sebebi Bilgisinin Zorunlu Olmaması

e-Fatura ve e-arşiv olarak düzenlenen faturalara ait satırlarının tümünde kdv muafiyeti olmadığında fatura detaylarında yer alan Kdv Muafiyet Sebebi alanının doldurulma zorunluluğu kaldırılmıştır.

 

e-İrsaliye

1-Fiyat Farkı Faturalarında Sevkiyat Adresi Kontrolü

e-İrsaliye uygulaması kapsamında fiyat farkı faturalarında sevkiyat adresi kontrolü zorunluluğu kaldırılmıştır.

2-Gelen Mal Alım İrsaliyeleri Kaydedilirken Taşıyıcı Kodu Zorunluluğunun Kalkması

Gelen mal aım irsaliyeleri kaydedilirken Taşıyıcı Kodu zorunluluğu kaldırılmıştır.

3-Statüsü Sunucuya Gönderildi Olan e-İrsaliyelerin Değiştirilememesi

“Sunucuya Gönderildi” statüsündeki e-İrsaliyelere Değiştir,Çıkar ve İptal işlemlerinin yapılması engellenmiştir.

4-e-İrsaliye ve e-İrsaliye Yanıtı Görüntüleme

Satış / Satınalma İrsalieleri F9 menüsüne e-İrsaliye Görüntüle ve e-İrsaliye Yanıtı Görüntüle seçenekleri eklenmiştir.

5-LogoConnect Hareketlerinin e-İrsaliyeler Üzerinden Görüntülenmesi

Satış / Sartıalma İrsaliyeleri F9 menü seçeneklerine eklenen LogoConnect hareketleri seçeneği ile e-İrsaliye hareketlerinin görüntülenmesi sağlanmıştır.

6-e-İrsaliye Statülerinde Güncelleme

Staülerdeki İptal ve Değiştir işlemlerine kontrol eklenmiştir.

7-Firma, İşyeri ve Cari Hesap Akrtlarında e-İrsaliye Gönderici Birim Etiketi ve Posta Kutusu Etiketi Alanlarının Kaldırılması

e-İrsaliye uygulaması kapsamında, daha önce sistem işletmeni firma, işyeri detayları ile cari hesap kartlarına eklenen e-İrsaliye posta kutusu etiketi ile gönderici birim etiketi alanları kaldırılmıştır.

8-Ambar Fişlerinin e-İrsaliye Olarak Kullanılması ve Entegratör Üzerinden Gönderilmesi

Ambar Fişlerinin cari hesap seçimiyle birlikte e-İrsaliye olarak işlem görmesi ve gönderilmesi sağlanmıştır.

<