info@alpbilge.com.tr
444 43 19

E-Flow 2.23.00 Sürüm Notları

E-Flow 2.23.00 Sürüm Notları

E-Flow 2.23.00 Sürüm Notları

E-Flow BPM Sürüm Notları ve Neler Güncellendiğine dair tüm bilgileri bulabilirsiniz. E-Flow 2.23.00 Sürüm Notları, Bug Fix ve Özellikleri

 

Yeni Özellikler

1.

 

Hesapla bileşeni içine RemoveLineItemRow() fonksiyonu eklendi. RemoveLineItemRow(table,[0,1,2]) şeklinde tablo adı ve çoklu satır numaraları verilerek kullanılabilir.

2.

 

Hesapla bileşeni içine ClearTable() fonksiyonu eklendi. ClearTable(table) fonksiyonu içine tablo elementi verilerek mevcut tablo içindeki tüm değerlerin silinmesi sağlanır.

3.

 

Hesapla bileşeni içine GetLineItemEx fonksiyonu eklendi. Bu fonksiyon ile bir LIT içindeki verileri belli koşullara göre farklı bir LIT elementine taşıyabilirsiniz. Örnek kullanım: GetLineItemTableEx(%talep%,[0,1,2,3],{5:'true'}) Kullanım açıklaması ise talep tablosunun içinde 5. sütunda true yazan tüm satırları 0,1,2,3 sütunlarıyla alır ve hesapla içinde eşleştireceğiniz farklı bir LIT elementine klonlar. Bu kullanım içine dinamik olarak element de eklenebilir. Örnek kullanım: GetLineItemTableEx(%talep%,[0,1,2,3],{7:'"+ %tedarikci_adi% +"'}) Kullanım açıklaması ise talep tablosunun 7. sütununda "tedarikci_adi" isimli element içindeki verilere uyan tüm satırların 0,1,2,3 sütunlarını alır ve yine hesapla bileşeni içinde eşleştirilen farklı bir LIT elementine klonlar. Fonksiyon içinde birden fazla koşul çalıştırılabilir. Örnek kullanım: GetLineItemTableEx(%talep%,[0,1,2,3],{7:'"+ %tedarikci_adi% +"';9:'true'}) Kullanım açıklaması ise 7. sütununda "tedarikci_adi" isimli element içindeki verilere uyan ve 9. sütunda "true" yazan tüm satırların 0,1,2,3. sütunlarını alır ve hesapla bileşeni içinde eşleştirilen farklı bir LIT elementine klonlar. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de klonlama konusudur. Örneğin Talep tablosunda yukarıda açıklanan kullanım şekilleriyle alınan veriler Sipariş tablosuna (LIT elementine) aktarıldığında sipariş tablosunun içindeki sütun yapısı talep tablosundan gelen sütun yapısı neyse bu şekilde yapılandırılır. Sipariş tablosu sütun yapısı boş bir tablo bile olsa talep tablosundan gelen 0,1,2,3 sütunlarının yapısı aynen bu tabloya aktarılır. (Hücre tipleri, içindeki sorgular formüller vb.)

4.

 

Yazdırılabilir Sürümde imza ve başlık alanlarının gösterilmesi için geliştirme yapıldı.

5.

 

E-Posta ile görev tamamlanmasının ardından görev özeti tablosuna kayıt eklenmesi sağlandı.

6.

 

Silinen veya pasif edilen bir kullanıcı yerine yönetici atama özelliği geliştirildi. Buna göre sistemden silinen ya da pasif edilen bir kullanıcı başka kullanıcıların yöneticisi durumundaysa sistem bu kullanıcıların yöneticilerinin kim olacağını aynı ekranda belirleme imkanı verir.

7.

 

Netsis Entegrasyon bileşeni içine;

 

Satıcı Siparişleri,

 

Satış Talep,

 

Satış Teklif,

 

Satınalma Talep,

 

Satınalma Teklif,

 

Satış Teklifi Kaydı,

 

Dövizli Fatura Kaydı,

 

Lokal Depolar Arası Transfer,

 

Şubeler Arası Depo Transfer fişleri eklendi.

8.

 

Tiger Entegrasyon bileşeni içine;

 

Banka Kartı,

 

Banka Hesap Ekleme Kartı,

 

İthalat Operasyon Fişi,

 

İhracat Operasyon Fişi,

 

Varyant Kartı,

 

Hızlı Üretim Fişi olarak yeni fiş/kartlar açıldı.

 

Satınalma Siparişinde fişi içine DEMANDPEGGINGS eksik alanı eklendi.

 

Talep fişinde FICHE_TYPE eksik alanı eklendi.

 

Malzeme Kartı NAME4, MULTI_ADD_TAX, SUPPLIER.CL_CARD_TYPE eksik alanları eklendi.

 

Çek Senet Bordroları eksik alanlar güncellendi.

 

Bileşen içine Muhasebe Kodlarının otomatik gönderilmesi için FillAccCodes seçeneği eklendi.

 

 

 

Bug Fix

1.

 

SetLineItemFrozen fonksiyonunun ilk sayfadan sonraki sayfalarda çalışmama problemi giderildi.

2.

 

LIT elementi içinde çift karakterli sütun kodlarıyla hesaplama yapılabilmesi sağlandı.(Örn: AA, AB sıra numaralı sütunlarda)

3.

 

Netsis Entegrasyon Satış Faturası hatası çözüldü.

4.

 

Excel sürükle bırak ile LIT içine alınan verilerde ilk sayfa haricindeki tetikleme problemi giderildi.

5.

 

Yenilemeli başlayan süreçlerdeki LIT özet toplam hatası giderildi.

6.

 

LIT Validation hata mesajı geliştirmesi yapıldı.

7.

 

Görev Listesinde yer alan eylem butonları ile süreç ilerletmede karşılaşılan sorunlar giderildi.

8.

 

Webservis bileşeninde https urllerde karşılaşılan sorun giderildi.

9.

 

Api üzerinden login işlemlerinde LDAP kullanıcıları için karşılaşılan sorun giderildi.

10.

 

Excel sürükle bırak özelliğinde tablo dışındaki doküman nesnesinin etkilenme sorunu çözüldü.

 

<