info@alpbilge.com.tr
444 43 19

Logo GO 3 Dönem Devri Gümüşhane

Logo GO 3 Dönem Devri Gümüşhane

Logo GO 3 Dönem Devri Gümüşhane

Logo GO 3 Dönem Devri Gümüşhane, Logo GO 3 Dönem Devri ile Firma Devri Arasındaki Farklar, Firmanın kendi dönemleri arasında yapılan devir işlemine dönem devri denir.
Dönem devri yapılacaksa ilgili firmada devir öncesinde yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır.
Logo GO 3 Firma devri gümüşhane, Bir firmadaki bilgilerin başka bir firmaya kopyalanması sonrasında yapılan devir işlemine Firma devri denir.
Logo GO 3 Firma devir işlemi gümüşhane aynı veritabanında yapılabildiği gibi ayrı veritabanına da yapılabilmektedir.
Dönem devrinde sadece açılış fişleri devredilğinden daha kısa sürmektedir. Firma devrinde tüm kartlar diğer firmaya kopyalandığından dönem devrinden uzun sürebilir.
Logo GO 3 Dönem devri gümüşhane yapılacaksa sonrasında yeni dönemde kartlar silinmemeli ve değiştirilmemelidir.
Firmanın bir sonraki mali dönemde kart bilgileri silinecekse farklı firmaya devir yapılması önerilmektedir.

 

 

Logo GO 3 Devir İşlemi Sırasında Nelere Dikkat Edilmeli

Logo GO 3 Devir İşlemleri Sırasında Nelere Dikkat Edilmeli ; Logo GO 3 Devir işlemleri gümüşhane devir dokümanı okunarak yapılmalıdır.
Devir işlemi toplu olarak yapılabildiği gibi “Devredilecek bölümler” alanından bölüm seçilerek de yapılmaktadır.
Malzeme devrinin miktara göre mi yoksa maliyet hesaplanarak mı, Logo GO 3 Cari hesap devrinin -
ödeme/tahsilat mı yoksa son bakiye üzerinden mi yapılacağı müşterinin isteği doğrultusunda belirlenmelidir.

 

 

Logo GO 3 Devir Nedir ?

Logo GO 3 Devir Nedir ? Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda,
muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin -
etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.

 

 

Logo GO 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo GO 3 DEVİR İŞLEMLERİ GÜMÜŞHANE

1.  Logo GO 3 Devir Nedir ?

Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda, muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.

 

2. ÖNEMLİ UYARILAR !!!

Devir işleminin yapılacağı firmada hiçbir kullanıcının çalışmaması gerekir.

Devir öncesinde tüm verilerin yedekleri alınmalıdır.
Devirden önce data dosyalarının sağlıklı olduğundan emin olunmalıdır.
Firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları oluşturulmalıdır…

<