info@alpbilge.com.tr
444 43 19

Logo Bordro Plus 4.54.00.00 Sürüm Duyurusu

Logo Bordro Plus 4.54.00.00 Sürüm Duyurusu

Logo Bordro Plus 4.54.00.00 Sürüm Duyurusu

Logo Bordro Plus 4.54.00.00 Sürüm DuyurusuLogo Bordro Plus ürünü için 4.54.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına Buradan erişebilirsiniz. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.

En Güncel Sürüm İçin TIKLAYINIZ

LOGO BORDRO PLUS 4.54.00.00 SÜRÜM UYARILARI

Ürünlerimizde Microsoft .Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda hem de istemci terminallerde Microsoft .Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci bilgisayarlarda Microsoft .Net Framework 4.0 kurulu değilse programı yükleme ve programa giriş sırasında uyarı alınacaktır. Microsoft .Net Framework 4.0 kurmak için bu bağlantı kullanılabilir.

Logo Sürüm Güncelleme işlemleri için bize ulaşabilirsiniz.

LOGO BORDRO PLUS 4.54.00.00 SÜRÜM MADDELER

 

Kayıt Nr

Ürün

Tanım ve Açıklama

1

WINHR-17458

BordroPlus

Bordro
  Kayıtlar - Puantaj Kartları

27103 Sayılı Kanuna Tabi Personelin "İşsizlik Fonunca Karşılanacak İşveren Primi" Hatalı Hesaplanıyor.

27103 sayılı kanuna tabi personelin "İşsizlik Fonunca Karşılanacak İşveren Primi" hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.

2

WINHR-17422

BordroPlus

Bordro
  Kayıtlar - Puantaj Kartları

Ar-ge Kasamında Çalışan Net Ücret Alan ve Önceki Aylardan Kullanılan Sgk Matrahı Olan Personellere Ait Puantajlarda Ar-ge Kapsamında Eksik Çalışma Var ise Net İstihkak Hatalı Hesaplanıyor.

Ar-ge kasamında çalışan net ücret alan ve önceki aylardan kullanılan Sgk matrahı olan personellere ait puantajlarda Ar-ge kapsamında eksik çalışma var ise net istihkak hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.

3

WINHR-17559

BordroPlus

Bordro
  Kayıtlar - Puantaj Kartları

Net Ücret Alan Personellerde Gelir Vergisi Diliminin Değiştiği Ayda Agi Tutarı Yanlış Hesaplanıyor

Asgari ücret üzerinde net ücreti olan personellerde Gelir Vergisi dilimi değiştiğinde AGİ tutarı hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.

4

WINHR-17558

BordroPlus

Bordro
  Kayıtlar - Puantaj Kartları

Net Ücret Alan Personele Ek Kesinti Verildiğinde Agi Yanlış Hesaplanıyor.

Net Ücret alan personele ek kesinti yapıldığında AGİ tutarı hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.

5

WINHR-16372

BordroPlus

Bordro
  Kayıtlar - Puantaj Kartları

Asgari Ücret Alan Personellerin Vergi Dilimi Değişikliğinde Net Ücretinin Azalmaması İçin (İlave Asgari Geçim indirimi Uygulaması) Puantaj Öndeğeri Kullanmadan Program Tarafında Otomatik Olarak Hesaplama Yapılması Sağlanmalı.

Asgari ücret alan personellerin vergi dilimi değişikliğinde net ücretinin azalmaması için ilave asgari geçim indirimi uygulamasının otomatik hesaplanması sağlandı. Bu kapsamda Araçlar/Parametreler/Kanun Parametreleri - Diğer tabına "İlave Agi Başlangıç Yıl/Ay" alanları eklenerek ; BordoPlusMnt üzerinden çalışama alanı bazında yapılacak güncelleme ile İlave Agi Başlangıç Yıl bilgisinin 2018, Ay bilgisinin ise 9 olarak gelmesi sağlandı.

6

WINHR-17578

BordroPlus

Bordro
  Kayıtlar - Puantaj Kartları

Gelir Vergisi Dilim Değişikliği Olan Ayda Brüt Ücret Alan Personeller İçin İlave Asgari Geçim İndirimi Tutarı Yanlış Hesaplanıyor.

Gelir Vergisi dilim değişikliği olan ayda brüt asgari ücret alan personeller için İlave Asgari Geçim İndirimi tutarı hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.

7

WINHR-17344

BordroPlus

Bordro
  Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

Fiili Hizmet Kapsamında Çalışan Personelin Puantajında Yarım Gün Çalışması Varsa Aylık Prim ve Hizmet Belgesine Sgk Gün Sayısı Hatalı Geliyor.

Fiili Hizmet kapsamında çalışan personelin puantajında yarım gün çalışması varsa Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde SGK gün sayısı hatalı geliyordu, düzeltildi.

8

WINHR-17337

BordroPlus

Bordro
  Raporlar - Tahakkuk Listesi

Tahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamında Argeli ve Argesiz Sgk Matrahı Yanlış Değer Getiriyor.

Tahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamları raporlarında Argeli Sgk Matrahı ve Argesiz Sgk Matrahı alanları hatalı değer getiriyordu, düzeltilidi.

9

WINHR-17088

BordroPlus

Ayarlar
  Parametreler - *

Yeni Çalışma Alanı Ve Kurum Eklendiğinde Oluşan Öndeğer Bordro Parametrelerinde Ücretli İzinde Kısa Vadeli Primler Seçeneğinin Öndeğeri Kesilecek Olmalı.

Yeni çalışma alanı ve Kurum eklendiğinde oluşan öndeğer bordro parametrelerinde "Ücretli İzinde Kısa Vadeli Primler" seçeneği öndeğerinin "Kesilecek" gelmesi sağlandı.

10

WINHR-16059

BordroPlus

Sicil Yönetimi
  Kayıtlar - İşten Çıkış Kayıtları

Ay İçinde İşe Giren Personelin İlk Puantajında Ücretsiz İzin Kullanımı Varsa İşten Çıkış Kaydında Kıdem Dışı Gün Olarak Getirmiyor.

Ay içinde işe giren personelin ilk puantajında ücretsiz izin kullanımı varsa işten çıkış kaydına kıdem dışı gün bilgisi gelmiyordu, düzeltildi. 

11

WINHR-14547

BordroPlus

Bordro
  Kayıtlar - Puantaj Kartları

İşten Çıkış Yapıldığında Otomatik Puantaj Kartı Üretirken Ay İçerisinde Çalışan Gün Normal Mesai Bölümüne Yansıyor, Hafta Tatili ve Resmi Tatil Alanlarına Da Değer Yansımalı.

İşten çıkış kaydı ile otomatik oluşturulan puantaj kartı mesai günlerine, çalışma parametrelerindeki takvim günü tipi seçimine bağlı olarak çalışma takvimine gün bilgisinin gelmesi sağlandı.

12

WINHR-17410

BordroPlus

Bordro
  Raporlar - Tahakkuk Listesi

Tahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamları Raporunda "17103/27103 Sgk Prim İndirimi" Standart Alanı Yanlış Değer Getiriyor.

Tahakkuk Toplamları ve Tahakkuk Listesi raporlarında "17103/27103 Sgk Prim İndirimi" alanı yanlış değer getiriyordu, düzeltildi.

13

WINHR-16254

BordroPlus

Sicil Yönetimi
  İşten Çıkış Bildirgeleri - *

İşten Ayrılış Bildirgesi İçin Oluşturulan XML Dosyasında İşten Çıkış Nedeni Tek Haneli Listeleniyor 2 Haneli Olmalı.

İşten ayrılış bildirgesi için oluşturulan XML dosyasında işten çıkış nedeni alanın iki karakter gelmesi sağlandı.

14

WINHR-17322

BordroPlus

Bordro
  Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

Sicil Kartında İndirim Kanunu Olarak 8.Sıradaki İndirim Kanunu Seçilmiş Olan Sicillerin Puantajında Eksik Gün Nedeni Girilmiş İse Siciller Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde 2 Satır Olarak Listeleniyor.

Sicil kartında indirim kanunu olarak 8. sıradaki indirim kanunu seçilmiş olan sicillerin puantajında eksik gün nedeni girilmiş ise siciller Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde 2 satır olarak listeleniyordu, düzeltildi.

15

WINHR-17569

BordroPlus

Bordro
  Kayıtlar - Puantaj Kartları

Puantajda Ayni Verilen Ek Ödeme, Sosyal Yardım Olduğunda İlave Asgari Geçim İndirimi Hatalı Hesaplanıyor.

Puantajda ayni verilen ek ödeme, sosyal yardım olduğunda ilave asgari geçim indirimi tutarı hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.

16

WINHR-17654

BordroPlus

Bordro
  Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Ekrana Alındığında Ar-geli Personeller 5510 Sayılı Kanundan Yararlanmasına Rağmen Ar-ge Kapsamında Dışında Çalışılan Günler Kanun Numarası 0000 Tabi Değil Sayfasında Listeleniyor.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ekrana alındığında Ar-geli personeller 5510 sayılı kanundan yararlanmasına rağmen Ar-ge kapsamında dışında çalışılan günler Kanun Numarası 0000 Tabi Değil sayfasında listeleniyordu, düzeltildi.

Not:Bu düzeltme kapsamında Ar-ge kapsamı dışında çalışılan günler için Sicil Kartı/Bordro Bilgileri tabında ki "İstihdam Yasası" alanı kontrol edilmekte olup istihdam yasasının % 5 seçilmemesi durumunda Ar-ge kapsamı dışındaki günler 0000 Tabi Değil olarak listelenecektir.

17

WINHR-15872

BordroPlus

Bordro
  Kayıtlar - Puantaj Kartları

Devreden SGK ve Aynı Anda Net/Ayni Hayat Sigortası İle Özel Sigorta Verilmesi Durumunda Özel Sigorta Brüt Ücretini Hatalı Hesaplıyor

Devreden SGK Matrahı olan personellerde Net/Ayni hayat sigortası ve özel sigortanın birlikte verilmesi durumunda özel sigorta brüt tutarı hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.

18

WINHR-17412

BordroPlus

Bordro
  Raporlar - AR-GE Ücret Bildirim Raporu 

999 Numaralı Kuruma Ait Bölüm ve Birim Ataması Olan Argeli Çalışanlar Ar-Ge Ücret Bildirim Raporunda Listelenmiyor.

999 numaralı Kuruma ait Bölüm ve Birim ataması olan Ar-geli çalışanların Ar-Ge Ücret Bildirim raporunda filtrelenebilmesi sağlandı.

 

Logo Bordro Plus 4.54.00.00 Sürüm Duyurusu

Logo Bordro Plus Son Sürüm Duyurusu

Logo Bordro Plus Son Sürüm

Logo Bordro Plus Son Sürümleri

Logo Bordro Plus Son Sürüm İndir

Logo Bordro Plus Son Sürümleri İndir

Logo Bordro Plus Sürümleri

Logo Bordro Plus Güncelleme İşlemleri

Logo Bordro Plus Hataları

Logo Bordro Plus Lisans Hataları

Logo go 3 sürümleri

Logo go 3 son sürüm indir

Logo go 3 sürümleri indir

Logo go 3 fiyatları

Logo go 3 lem paketleri

Logo go 3 satın alma

Logo go 3 satınalma

Logo go 3 satın al

Logo go 3 satınal

Logo go 3 paket satın al

Logo go 3 paket satınal

Logo go 3 paket satın alma

Logo go 3 paket satınalma

Logo go 3 paketleri

Logo go 3 lem paketleri

Logo go 3 versiyon yükseltme

Logo go 3 versiyon yükseltme işlemleri

Logo go 3 versiyon hatası

Logo go 3 versiyon hataları

Logo go 3 lisans hataları

Logo go 3 lisans yenileme

Logo go 3 kullanıcı yükseltme

Logo go 3 kullanıcı paketleri

Logo go 3 kullanıcı yükseltme fiyat

Logo go 3 kullanıcı yükseltme fiyatları

Logo go 3 kullanıcı fiyatları

Logo go 3 kullanıcı yükseltme paketleri

Logo go 3 kullanıcı paketleri fiyatları

Logo go 3 tekli kullanıcı fiyatı

Logo go 3 kullanıcı fiyatı

Logo go 3 fiyat listesi

Logo go 3 fiyat listeleri

Logo go 3 raporlama

Logo go 3 rapor dizayn

Logo go 3 faturalar

Logo go 3 fatura dizayn

Logo go 3 yazılım hataları

Logo go 3 yazılım destek

Logo go 3 destek

Logo go 3 bayi

Logo go 3 teknik destek

Logo go 3 iletişim

Logo go 3 devir işlemleri

Logo go 3 yıl sonu devir işlemleri

Logo go 3 firma devir işlemleri

Logo go 3 dönem devri

Logo tiger 3 sürümleri

Logo tiger 3 son sürüm indir

Logo tiger 3 sürümleri indir

Logo tiger 3 fiyatları

Logo tiger 3 lem paketleri

Logo tiger 3 satın alma

Logo tiger 3 satınalma

Logo tiger 3 satın al

Logo tiger 3 satınal

Logo tiger 3 paket satın al

Logo tiger 3 paket satınal

Logo tiger 3 paket satın alma

Logo tiger 3 paket satınalma

Logo tiger 3 paketleri

Logo tiger 3 lem paketleri

Logo tiger 3 versiyon yükseltme

Logo tiger 3 versiyon yükseltme işlemleri

Logo tiger 3 versiyon hatası

Logo tiger 3 versiyon hataları

Logo tiger 3 lisans hataları

Logo tiger 3 lisans yenileme

Logo tiger 3 kullanıcı yükseltme

Logo tiger 3 kullanıcı paketleri

Logo tiger 3 kullanıcı yükseltme fiyat

Logo tiger 3 kullanıcı yükseltme fiyatları

Logo tiger 3 kullanıcı fiyatları

Logo tiger 3 kullanıcı yükseltme paketleri

Logo tiger 3 kullanıcı paketleri fiyatları

Logo tiger 3 tekli kullanıcı fiyatı

Logo tiger 3 kullanıcı fiyatı

Logo tiger 3 fiyat listesi

Logo tiger 3 fiyat listeleri

Logo tiger 3 raporlama

Logo tiger 3 rapor dizayn

Logo tiger 3 faturalar

Logo tiger 3 fatura dizayn

Logo tiger 3 yazılım hataları

Logo tiger 3 yazılım destek

Logo tiger 3 destek

Logo tiger 3 bayi

Logo tiger 3 teknik destek

Logo tiger 3 iletişim

Logo tiger 3 devir işlemleri

Logo tiger 3 yıl sonu devir işlemleri

Logo tiger 3 firma devir işlemleri

Logo tiger 3 dönem devri

 

<