info@alpbilge.com.tr
444 43 19

Logo Connect 2.53.00.00 Yeni Sürüm Duyurusu

Logo Connect 2.53.00.00 Yeni Sürüm Duyurusu

Logo Connect 2.53.00.00 Yeni Sürüm Duyurusu

Logo Connect 2.53.00.00 Yeni Sürüm Duyurusu, Bu Sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeleri aşşağıda yer alan tablomuzdan inceleyerek. Bilgi Sahibi Olabilirsiniz.

NOT: CP ile Başlayan maddeler sürüm bağımsız olarak kullanılabilir. Değişikliklerin Logo Connect üzerinde kullanılabilrmesi için LogoConnectSYS'den Güncelleme Sihirbazının Çalıştırılması gerekmektedir.

 No. Kayıt Nr  Ürün Tanım ve Açıklama
1 CP-1737
GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
LogoConnect- Bankacılık
Banka işlem kodlarına CDP kodunun eklenilmesi talep edilmekte.
Banka işlem kodlarına CDP kodunun eklenmiş olup CDP olarak gelen hesap özetinin satırının "Havale/EFT ve Virman fişi" olarak kayıt edilebilmesi sağlanmıştır.
2 CP-1736 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
LogoConnect- Bankacılık
Banka işlem kodlarına SSK kodunun eklenilmesi istenilmektedir.
Banka işlem kodlarına SSK kodunun eklenmiş olup SSK olarak gelen hesap özetinin satırının "Banka İşlem Fişi- İşlem Türü (Kurumlar Fatura)" olarak kayıt edilebilmesi sağlanmıştır.
3 CP-1735 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
LogoConnect- Bankacılık
Bank işlem kodlarına SRL işlem kodunun eklenilmesi istenilmektedir.
Banka işlem kodlarına SRL kaydı eklenmiş olup Banka İşlem Fişi- İşlem Türü (Diğer İşlemler) olarak kayıt edilebilmesi sağlanmıştır.
4 CP-1750 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
e-Fatura/e-Arşiv gönder
e-Arşiv ve e-Fatura şematron kontrolleri kod türlerine yeni kodlar eklenmelidir.
GİB tarafından değişen kurallar sebebiyle; e-Arşiv ve e-fatura şematron kontrollerine aşağıdaki kod türleri eklenmiştir, (242): KDV 17/4-ö md. Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri ile Gümrüklü Sahalarda, İthalat ve İhracat İşlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri, (333) KDV 13/k md. Kapsamında Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna, (334) KDV 13/l md. Kapsamında Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde İstisna
5 CP-1765 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
e-Fatura - UBL
Fatura Ubl'ine invoiceline/item altında origincountry alanının getirilmesi talep edilmekte.
Tofaş tedarikçilerinden ürün, kalem bazında menşei bilgisini iletmekte olup ubl'deki alanı invoiceline/item altında origincountry olarak geçmektedir. e-Fatura dönüşüm içerisinde yapılan değişiklik ile malzeme kartı içerisindeki "Grup Kodu" alanı dolu olması durumunda xml alanından OriginCountry tag'ı doldurulması sağlanmıştır.
6 LDXC-7151 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
e-Fatura - Giden Kutusu
e-Fatura / Giden Kutusu kolon yerleri değiştirilip programa yeniden girişte default hale dönen ekranların düzenlenmesi gereklidir.
e-Fatura / Giden Kutusu ekranında değiştirilen kolonlar uygulamadan çıkış yapıldığında veya aktif olan sekme kapatılıp yeniden açıldığında kayıtlı kalması sağlanmıştır.
7 LDXC-7803 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
LogoConnect/Bankacılık/Kolay Ödeme
Kolay Ödeme - Cari Hesap Ödeme ekranından girilen her satır için ayrı Gönderilen Havale fişi oluşturulması istenmektedir.
Kolay Ödeme - Cari Hesap Ödeme ekranından girilen her satır için ayrı Gönderilen Havale fişi oluşturulması için "Her bir satır için bir EFT/Havale Fişi Oluşturulsun" parametresi eklenmiştir.
8 LDXC-7844 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
LogoConnect/Bankacılık/Kolay Ödeme
LogoConnect kolay ödeme ekranı "Alıcı Banka Kodu, Alıcı Şube Kodu ve Alıcı Hesap No / IBAN" kolonlarından üç nokta ile açılan banka bilgileri listesine banka adı eklenmeli.
Kolay ödeme ekranında banka bilgileri seçimi sırasında banka kodunun da gösterilmesi sağlanmıştır.
9 LDXC-8047 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
e-İrsaliye gönder – İrsaliye yanıtı
Oluşturulan irsaliye yanıtı numara alanı irsaliye numarasından alınacak şekilde düzenleme yapılmalı.
Oluşturulan irsaliye yanıtlarının numarası yeni bir numara olarak oluşmaktaydı. İrsaliye yanıtlarının irsaliye numarasından okunması sağlanmıştır.
10 LDXC-8080 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
FDA/B2B / Sipariş fişi gönder
LogoConnect fda aktarımında sipariş kartına girilen detaylı bilgi hedef firmaya aktarılmamaktadır.
LogoConnect fda aktarımında sipariş kartına girilen detaylı bilgi hedef firmaya aktarılması sağlanmıştır.
11 LDXC-8121 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
FDA/B2B - Kasa fişi aktarımı
Kasa işlemleri fda aktarımı tamamlandıktan sonra "İşlem No" değişmektedir.
Doküman parametreleri/Kasa İşlemleri "Kasa işlemi yeniden numaralandırılsın" parametresi işaretli olmadığında fişteki "İşlem No" alanın değişmemesini sağlanmıştır.
12 LDXC-8157 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
FDA/B2B - Fatura aktarımı
Fda/B2b de cari kart seçmeden gönderilen faturalarda aktarım yapılırken cari eşleme istemekte
Fda/B2b de gönderilen faturaların kaydet sırasında cari kartı içerisinde olmadığında cari kart eşlemesi istenilmekteydi. Cari hesabı olmayan faturaların düz gönderimde cari hesabı olmadan kaydedilmesi sağlandı.
13 LDXC-8182 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
e-İrsaliye gönder / UBL
İrsaliye yanıtı oluşturma süresine 7 gün kontrolü eklenmelidir.
GİB tarafından değişen kurallar sebebiyle; İrsaliye yanıtı oluşturulması süresi 7 gün kuralı konulmuştur.
14 LDXC-8253 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
e-Arşiv Fatura Gönder / Hazırlanacak
Elektronik e-Arşiv faturalarının e-Arşiv gönder ekranı hazırlanacak sekmesinde hangi e-posta adresine gönderim yapıldığının görülebileceği bir kolon olmalı.
e-Arşiv Gönder ekranı hazırlanacak sekmesine e-Posta adresi isimli bir kolon eklendi. Bu kolonda e-arşiv faturasına seçilmiş olan cari hesap kart içindeki e-mail adresinin listelenmesi sağlanmıştır.
15 LDXC-8311 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
FDA/B2B – Satış irsaliye aktarımı
LogoConnect Fda uygulamasında satış irsaliyelerinde fişler yeniden numaralandırılsın parametresi pasif olmasına rağmen hedef firmada fiş numarası değişmektedir.
LogoConnect FDA ile gönderilen satış irsaliyelerinin "Fiş yeniden numaralandırılsın" parametresi işaretli olmadığı durumda kaydedilen irsaliye numarasının değişmemesi sağlandı.
16 LDXC-8417 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
e-Arşiv Fatura Gönder - Filtre
LogoConenct e-Arşiv uygulamasında e-Arşiv fatura gönderimi hazırlanacak sekmesinde muhasebeleşme durumu ve fatura özel koda göre filtre uygulanması istenilmektedir.
e-Arşiv fatura gönderimi hazırlanacak sekmesine "Muhasebeleşme Durumu ve Fatura Özel Kod" göre filtre seçenekleri eklenmiştir.
17 LDXC-8422 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
e-Fatura gönder / UBL
Bir e-Fatura için 2. kez uygulama yanıtı oluşturulması engellenmelidir.
GİB tarafından değişen kurallar sebebiyle; Bir fatura için uygulama yanıtı oluşturuldu ve başarılı ile gönderildiyse ikinci kez uygulama yanıtı oluşturulması engellenmiştir.
18 LDXC-8424 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
e-İrsaliye Gönder / UBL
Bir irsaliye için 2. kez uygulama yanıtı oluşturulması engellenmelidir.
GİB tarafından değişen kurallar sebebiyle; Bir irsaliye için uygulama yanıtı oluşturuldu ve başarılı ile gönderildiyse ikinci kez uygulama yanıtı oluşturulması engellenmiştir.
19 LDXC-8426 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
LogoConnect / Bankacılık – Posta kutusu
Logo Connect bankacılık posta kutusu hesap özetinde "işlem Tipi" filtresi doğru listeleme yapmamaktadır.
LogoConnect bankacılık posta kutusu hesap özetinde "işlem Tipi" filtresi göre doğru listeleme yapılması sağlanmıştır.
20 LDXC-8430 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
LogoConnect / Bankacılık – Posta kutusu - Kaydet
LogoConnect bankacılıkta gelen hesap özeti içersindeki VRM türündeki işlemleri ERP ye kaydedildiğinde muhasebe hesap kodu tek satır oluşmaktadır.
LogoConnect bankacılıkta VRM türündeki işlemlerin ERP kayıt sırasında muhasebe kodu satırlarının doğru oluşturulması sağlanmıştır.
21 LDXC-8433 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
e-Fatura kaydet / Malzeme eşleme
Logo Connect veritabanı oracle olup gelen e-fatura malzeme eşlemesi yapılıp kaydedildiğinde aynı malzeme kodu tekrar başka bir e-fatura da geldiğinde eşlemesi bulunamamaktadır.
LogoConnect veribatanı oracle olması durumunda gelen e-fatura eşleme yapıldığında eşleme tablosundaki gönderen kodunun doldurulması sağlanmıştır.
22 LDXC-8443 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
LogoConnect / e-Fatura - Raporlar
LogoConnect raporlar bölümünden alınan excel dosyasına kdv kolonlarının eklenmesi istenilmektedir.
e-Fatura altındaki raporlar butonuyla erişilen " Alınan Faturalar Alınan uygulama yanıtları, Gönderilen faturalar, Gönderilen uygulama yanıtları " raporlara KDV kolonları eklenmiştir.
23 LDXC-8462 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
FDA/B2B – Fatura aktarımı
Fda ile düz aktarılan satın alma iade faturalarının e-Fatura durumu gönderilmemektedir.
Fda ile düz aktarılan satın alma iade türündeki e-Faturaların statüsünün doğru aktarılması sağlanmıştır.
24 LDXC-8525 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
FDA/B2B – Çek aktarımı
Fda ile "Bankadan Portföye İade Edilen Çekler" bordrosunu gönderildiğinde önceki ve gönderilen işlem bordrolarının içeriğini silinmektedir.
Fda ile "Bankadan Portföye İade Edilen Çekler" bordrosunu gönderildiğinde önceki ve gönderilen işlem bordrolarının içeriğinin silinmemesi sağlanmıştır.
25 LDXC-8564 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
e-İrsaliye gönder / Cari hesap parametreleri - Barkod
e-İrsaliye'ye ETTN numarası barkodu ekleme özelliği parametrik hale getirilmelidir.
e-İrsaliye de barkod, karebarkod seçimini kullanıcının kendisi yapabilmesi için cari hesap parametrelerine barkod özelliği eklenmiştir. e-İrsaliyenin ETTN numarası görsele barkod olarak eklenmesi sağlanmıştır.
26 LDXC-8583 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
e-Fatura - UBL
Gelen bir faturada birden fazla farklı unitcode değerli satır bulunmasına rağmen eşleme ekranında en son seçilen birim eşlemesi tüm tüm satırlar için geçerli oluyor
Gelen e-Faturada birden fazla farklı unitcode değerli satır bulunmasına rağmen eşleme ekranında en ilk seçilen birim eşlemesini tüm satırlar için getirmekteydi. Satır seçime göre listelenmesi sağlanmıştır.
27 LDXC-8586 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
FDA/B2B – Malzeme kart gönderimi
FDA/B2B aktarımlarında malzeme kartı içerisindeki BARCODE alanları hedef firmaya aktarılamamaktadır.
FDA/B2B aktarımlarında malzeme kartı birim seti içerisindeki BARCODE alanları hedef firmaya aktarılması sağlanmıştır.
28 LDXC-8592 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
e-Fatura – Giden kutusu
E-fatura giden kutusunda F11 seçeneği ile gizlenen kolonlar sekme kapatılıp açıldığında tekrar geri gelmekte.
e-Fatura/Giden kutusunda F11 seçeneği ile gizlenen kolonlar sekme kapatılıp açıldığında default haline dönmemesi sağlanmıştır.
29 LDXC-8615 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
e-Fatura – Gönder/Al
E-fatura "Al" işlemi esnasında "Çok Zararlı Hata" hatası alınmakta.
E-fatura "Al" işlemi esnasında Ürün eşleme tablosunda, "Eşlemesi Olmayan malzemeler için arama sırası" (Barkodu, Marka Kodu, Müşteri/Tedarikçi Kodu) seçili olması durumunda "Çok Zararlı Hata" alınmaması sağlanmıştır.
30 LDXC-8620 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
e-Fatura - Kaydet
Perakende modülü olan go3 setine bağlı LogoConnect üzerinden kaydet ekranlarında işyeri combo box'ı gelmemektedir.
Perakende modülü olan go3 setlerinde LogoConnect üzerinden "Bankacılık ve e-Fatura" işlemlerinin kaydet ekranlarına işyeri combo-box 'ı gösterimi sağlanmıştır.
31 LDXC-8646 GO3 Logo Connect
TigerPlus Logo Connect
Tiger3 Logo Connect
TigerEnterprise Logo Connect
Tiger3Enterprise Logo Connect
LogoConnect/Bankacılık – Posta kutusu/Yazdır
LogoConnect bankacılık ile gelen e-ekstre dosyasındaki kayıtları kaydetme sırasında ERP'de otomatik yazdır parametresi açık ise direkt yazıcıdan çıktı alınmaktadır.
LogoConnect bankacılık ile gelen e-Ekstre dosyasındaki kayıtları kaydetme sırasında ERP'de otomatik yazdır parametresi evet olması durumunda direkt yazıcıdan çıktı alınmaması sağlanmıştır.

 

<