info@alpbilge.com.tr
444 43 19

Logo Tiger ERP, GO Serisi, Mali Müşavir 3 ve Start 3 için Ara Sürüm Yayınlandı.

Logo Tiger ERP, GO Serisi, Mali Müşavir 3 ve Start 3 için Ara Sürüm Yayınlandı.

Logo Tiger ERP çözümleri, Logo Go3, Logo Mali Müşavir Plus ve Logo Start 3 için geliştirilen 2.64.00.01 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise Logo Yazıım'ın FTP sitesinden erişebilirsiniz.

logo sürüm

Sürüm Yayınlanma Tarihi: 20 Nisan 2020

Sürümün geçerli olduğu ürünler

Logo Tiger Wings Enterprise | Logo Tiger Wings | Logo Tiger 3 Enterprise Logo Tiger 3 | Logo GO 3 | Logo Mali Müşavir Plus | Logo Start 3

Ara Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Kayıt No
Ürün
Tanım
Açıklama
Kayıt No
Ürün
Tanım
Açıklama
WINTLS-7983 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Ekranlar Üzerinde Arayüz Uyarlama Yapılarak Yeni Kolon Eklendiğinde Kaldırılan Kolonlar Kısmındaki Kolonların Silinmesinin Engellenmesi Arayüz uyarlama yapılmadan önce F11 kolon gizle/göster penceresinde kaldırılan kolon olması durumunda arayüz uyarlama sonrası ilgili kolonların gösterilmesi sağlanmıştır. Mevcut arayüz uyarlamalar silinip yeniden eklenmelidir.
WINERP-90575 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS e-Fatura Kamu Cari Hesabına Satış Faturası Kesildiğinde Alınan Cari Gönderici Birim Etiketi Boş Olamaz Uyarısının Kaldırılması e-Fatura kamu cari hesabına satış faturası kesildiğinde cari gönderici birim etiketi boş olamaz uyarısı alınması engellenmiştir.
WINERP-90470 START3 Start 3 Ürünü Fatura Parametrelerine e-Fatura İrsaliye Eşleştirmesi Parametresinin Eklenmesi Start 3 ürünü fatura parametrelerine "e-Fatura irsaliye eşleştirmesi =Yapılmayacak / Kullanıcı Uyarılacak / İşlem Durdurulacak" seçeneği eklenmiştir.
WINERP-90431 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Seri/Lot Takipli Malzeme Üzerinde F9 Yaz Etiket Seçeneği ile Barkod Etiketi Görüntülenmek İstendiğinde Alınan Uyarının Kaldırılması Seri/Lot takipli malzeme üzerinde F9-Yaz(Etiket) seçeneği ile barkod etiketi görüntülenmek istendiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-90198 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Muhasebe Hesabı Kontrolü Parametresi Evet Olduğunda Serbest Meslek Makbuzu XML ile İçeriye Aktarılırken Uyarı Alınmasının Düzeltilmesi Muhasebeleştirme kontrol parametrelerinde bulunan "Muhasebe Hesabı Kontrolü" parametresi işlem durdurulacak olduğunda XML aktarımı ile alınan serbest meslek makbuzunun içeri aktarılması sağlanmıştır.
WINERP-90188 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS e-Fatura Mükellefi Olmayan Bir Cari Hesaba Oluşturulan Satınalma Siparişi Üzerinde F9 Menüden Faturala Yapıldığında Faturanın e-Arşiv Olarak Gelmesinin Düzeltilmesi e-Fatura mükellefi olmayan firmalara düzenlenen satınalma siparişleri faturalandığında fatura türünün kağıt olarak kaydedilmesi sağlanmıştır.
WINERP-90185 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Muhasebeleştirme Kontrol Parametrelerinde Bulunan Muhasebe Hesabı Kontrolü Parametresinin Değiştirilmesinin Sağlanması Muhasebeleştirme kontrol parametrelerinde bulunan "Muhasebe Hesabı Kontrol" parametresinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-90178 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS e-Fatura Mükellef Kontrolünde Alınan Uyarının Kaldırılması e-Fatura Mükellef Kontrolünde uyarı alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-90176 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE Gelecek Aylara ve Yıllara Ait Gelir/Gider Dağıtım Toplu İşlemleri Çalıştırıldığında Alınan Uyarının Kaldırılması Gelecek aylara ve yıllara ait gelir/gider dağıtım toplu işlemlerinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-90134 START3 Start 3 Ürününde e-İrsaliye/e-Fatura Gönder Ekranında Fiş Onaylandıktan Sonra Gönder Sekmesinde"Filtrele" Butonuna Basıldığında Alınan Uyarının Düzeltilmesi Start 3 ürününde e-İrsaliye/e-Fatura Gönder ekranında fiş onaylandıktan sonra 'Gönder' sekmesinde "Filtrele" butonuna basıldığında uyarı alınması engellenmiştir.
WINERP-90069 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Sabit Kıymet Kaydına Ömür Uzatıcı Gider Ataması Yapılarak Hesaplama Yapıldığında Geçmiş Yılın Aralık Ayı Amortisman Hesaplamasının Silinmesinin Engellenmesi Ömür uzatıcı gider ataması yapılmış ve muhasebeleştirilmiş sabit kıymet kaydı için sonraki yıla toplu amortisman hesaplama işlemi çalıştırıldığında, bir önceki yılın son gider amortisman satırının silinmemesi sağlanmıştır.
WINERP-89914 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS İşlem Dövizli Sipariş Fişi Girişinde Döviz Türü TL Dışında Bir Para Birimi Olan Cari Hesap Seçildiğinde "Birim Fiyat Güncellenecektir" Uyarısına Vazgeç Denildikten Sonra Dövizli Birim Fiyat Kısmına Yazılan Tutarın Silinmemesinin Sağlanması İşlem dövizli sipariş fişi girişinde döviz türü TL dışında bir para birimi olan cari hesap seçildiğinde "Birim Fiyat Güncellenecektir" uyarısına vazgeç denildikten sonra dövizli birim fiyat kısmına yazılan tutarın silinmesi engellenmiştir.
WINERP-89690 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE Dağıtım Emri Üzerinden Toplu Faturalama İşleminde Performans İyileştirmesi Dağıtım emri üzerinden toplu faturalama işleminde performans iyileştirilmesi yapılmıştır.

 

<