info@alpbilge.com.tr
444 43 19

Logo Tiger ERP, GO Serisi, Mali Müşavir 3 ve Start 3 için 2.64.00 Sürümü Yayınlandı.

Logo Tiger ERP, GO Serisi, Mali Müşavir 3 ve Start 3 için 2.64.00 Sürümü Yayınlandı.

Logo Tiger ERP çözümleri, Logo Go3, Logo Mali Müşavir Plus ve Logo Start 3 için geliştirilen 2.64.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise Logo Yazıım'ın FTP sitesinden erişebilirsiniz.

logo sürüm

Sürüm Yayınlanma Tarihi: 23 Mart 2020

Sürümün geçerli olduğu ürünler

Logo Tiger Wings Enterprise | Logo Tiger Wings | Logo Tiger 3 Enterprise Logo Tiger 3 | Logo GO 3 | Logo Mali Müşavir Plus | Logo Start 3

Sürümde hangi yenilikler var?

  • A4 Formatına Uygun Standart Tasarım Geliştirmeleri
  • Mikro - Transit İhracat Geliştirmeleri
  • Kullanıcı Yetki Listesinin Matriks Yapıda Listelenmesi
  • Bakım İş Emirleri Nedir?
  • Bakım Şablonları Nasıl Tanımlanır?
  • Bakım Takvimi Nedir?
  • Bakım Talep Fişleri Nasıl Oluşturulur?
  • Periyodik Bakım Talebi Oluşturma İşlemi Nasıl Yapılır?
  • 7194 Sayılı Kanun Kapsamında Binek Araç Giderlerinin Kısıtlanması
  • e-İrsaliye Geliştirmeleri(Etiket Kullanımı, Mükellef Kontrolü, Sanal İrsaliye İşlemleri)
Kayıt No
Ürün
Tanım
Açıklama
WINERP-28019 TIGER 3, TIGER WINGS Tiger3 Programında XML ile Çalışan Aktarımı Yapılabilmesi Talebi Tiger 3 ürününde XML Veri Aktarımı penceresinde Kaynak Yönetimi menü başlığı olmadığı için "Çalışanlar" menü adımı "Duran Varlık Yönetimi \ Ana Kayıtlar" başlığının altına eklenerek XML ile çalışan aktarımı yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-31434 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS İrsaliye Ve Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü Yapılacak Fiş Türleri Parametresi Talebi Satınalma Parametrelerine "İthalat Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü: Yapılacak / Yapılmayacak", Satış ve Dağıtım Parametrelerine "İhracat Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü : Yapılacak / Yapılmayacak" Parametreleri Eklenerek "İthalat Operasyon Fişi, İhracat Operasyon Fişi, İhraç Kayıtlı Alım / Satış Faturası" için "Sipariş Bağlantı Kontrolü" yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-54190 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS 01.02.2015 Tarihinde Yapılan Değişikliğe İstinaden Muhtasar Beyannamesi Ekler Sekmesinde Bulunan İşyeri/İşçi Bilgilerinin Veri Al Seçeneği ile Otomatik Bordrodan Alınabilmesi Talebi Muhtasar Beyannamesi 1003A Ekler bölümünde bulunan "İşyeri Bilgileri" kısmında 'Veri Al' seçeneği İle bordrodan veri aktarılabilmesi sağlanmıştır.
(Bordro ürününde Bordro - Muhtasar Bildirimleri - Muhtasar Beyannamesi İşyeri Bilgileri raporunda "Muhtasar" filtresinde Excel veya txt seçilerek raporlanan bilgiler gelmektedir.)
WINERP-56958 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE Sipariş Fişi İçerisine Teklif Fişinin Aktarılabilmesi Talebi Sipariş fişleri içerisinde F9 menüye "Teklif Fişi Aktar" seçeneği eklenerek aynı anda birden fazla teklif fişinin siparişe aktarılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-58295 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Hizmet Faturalarında Normal Faturalarda Olduğu Gibi Sipariş Bağlantı Kontrolü Yapılabilmesi Talebi Satınalma ile Satış ve Dağıtım Parametrelerine "Hizmet Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü:Yapılacak / Yapılmayacak" parametresi eklenerek, Hizmet Faturalarında "Sipariş Bağlantı Kontrolü" yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-63813 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Satış Faturaları GÇB Listesi Faturasının Tarihine Göre Değil İntaç Tarihine Göre Alınabilmesi Talebi Satış Faturaları GÇB Listesi'nin fatura tarihine göre değil intaç tarihine göre alınabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-64818 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Kullanıcı Yetki Listesinin Matriks Yapıda Listelenebilmesi Talebi Yetki Listesi Raporu filtrelerinde bulunan "Listeleme Şekli" filtresine "Ayrı Kolonlarda" seçeneği eklenerek yetkilerin alt kırılımlar bazında raporlanabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-66281 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS İhracat Operasyon Fişi XML Olarak Dışarıya Aktarıldığında Satırda Girilen Hareket Özel Kod 2 Alanının da Aktarılması Talebi İhracat Operasyon Fişi içerisinde satırda girilen "Hareket Özel Kod 2" bilgisinin XML şablonunda gösterilebilmesi için "AUXIL_CODE2" alanı eklenmiştir.
WINERP-69686 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Sipariş Liste Ekranı (Satınalma/Satış) F9 Seçeneklerine Toplu Statü Güncelleme Eklenmesi Talebi Sipariş Fişleri ekranı F9 menüsüne "Satır Statülerini Kapandı Yap" seçeneği eklenmiştir. İlgili seçenek ile sipariş fişi içerisindeki tüm satırların statüsü kapandı durumuna getirilebilecektir.
WINERP-77795 GO 3, GO WINGS GO 3 Ürününde Diğer İşlemler-Çalışma Bilgilerinde Tiger Ürünlerinde Olduğu Gibi "Tüm Parametreler" Seçeneği Olması Talebi GO 3 ürününde Diğer İşlemler-Çalışma Bilgileri altına "Tüm Parametreler" seçeneği eklenmiştir.
WINERP-78295 TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISE Operasyon Kartı XML ile Aktarıldığında Koşul Bilgilerinin de Aktarılabilmesi Talebi Operasyon kartı XML ile dışarı-içeri aktarılırken "Koşul Bilgileri"nin de aktarılabilmesi için XML Şablonuna "CONDITION" alanı eklenmiştir.
WINERP-78421 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Fatura F7 Önizleme Ekranında KDV'siz Toplam Kolonu Olması ve KDV'siz Toplam Tutar Listelenebilmesinin Sağlanması Fatura F7 önizleme ekranında "KDV'siz Toplam Tutar" kolonunun listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-79130 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Barkod Yaz Tasarımında Standart Alan Listesine Lot Miktarı ve Açıklaması Alanı Eklenmesi Talebi Barkod Yaz tasarım ekranı standart alanlar listesine "Seri/Lot Miktarı" ve "Seri/Lot Açıklaması" alanları eklenmiştir.
WINERP-79607 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Muhasebe Raporlarından Muavin ve Mizan Standart Rapor Tasarımlarının A4 Kağıda Sığacak Şekilde Sadeleştirilmesi ve Kullanıcıya Alternatif Olarak Sunulması Aylık Mizan, Devirli Aylık Mizan, Devirli İki Tarih Arası Mizan, Genel Mizan, Genel Mizan TFRS, İki Tarih Arası Mizan, İki Tarih Arası Mizan TFRS, Muavin Defter rapor tasarımlarına A4 formatına uygun standart tasarımlar eklenmiştir. Yeni eklenen tasarımlar tablo güncelleme sonrası otomatik olarak oluşacak ve her rapor için kullanıcı rapor tasarımları arasından seçilebilecektir.
WINERP-79614 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Masraf Merkezi ve Proje Kartlarına Özel Kod 1, 2, 3, 4 ve 5 Alanları Eklenmesi Talebi Masraf Merkezi ve Proje Kartlarına Özel Kod 2,3,4 ve 5 alanları eklenmiştir.
WINERP-79721 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Tüm Fişler İçin Muhasebeleştirme Satır Açıklaması Filtresine Döviz Tutarı Seçeneği Eklenmesi Talebi Fişlerde İşlem Dövizi Seçili ise, fişin ilgili işlem dövizi tutarı mahsup fiş satır açıklamasına gelmesi sağlanmıştır.
Muhasebeleştirme işlemlerinde "Muhasebe Fişi Satır Açıklaması" filtresine "İşlem Döviz Tutarı" seçeneği eklenmiştir.
WINERP-80221 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE Malzeme Kartı Üzerinde F9 Menüsünde Toplu Güncelle İşlemine Kullanım Yerinin Seçenek Olarak Eklenmesi Talebi Malzeme kartı üzerinde F9 menüsünde 'Toplu Güncelle' işlem filtrelerine "Kullanım Yeri=Satınalma-Satış ve Dağıtım-Malzeme Yönetimi/Evet-Hayır" seçeneği eklenmiştir.
 
WINERP-80274 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE Sipariş, İrsaliye ve Faturada Promosyon Uygulanan Malzemeye Ait Tanımlı Fiyat Gelmesinin Engellenmesi Sipariş/ İrsaliye ve Fatura satırlarında "Promosyon" olarak seçilen malzemeye ait 'Tanımlı Fiyat' atanması için, "Satınalma" ve "Satış ve Dağıtım" modülü parametrelerine "Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Promosyon Uygulanan Malzemeye Ait Tanımlı Fiyat Gelsin = Evet/ Hayır" seçeneği eklenmiştir.
Not: Bu parametre "Hayır (Tanımlı Fiyat Gelmesin)" seçilirse promosyon satırı için "Sipariş/İrsaliye/Fatura/Teklif Hareketlerinde Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncelleme" parametresi dikkate alınmayacaktır.
WINERP-80282 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Devir İşlemi Sonrası Yeni Dönemde Oluşan Sipariş Fişlerinde Orijinal Fiş Tarihinin Takip Edilmesi Talebi Devir işlemi sonucu gelen sipariş fişlerinin Detaylar2 sekmesine "Orijinal Sipariş Tarihi" alanı eklenmiştir.
WINERP-80486 TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISE “İş Emri/Üretim Emri Formu Çıktılarında Basılacak Değerlerde Olan Planlanan Fişler Yazdırılmasın Seçeneği Gibi Gerçekleşen Fişler Yazdırılmasın Seçeneğinin Eklenmesi Talebi Üretim Kontrol Parametrelerinde bulunan "Üretim Emri ve İş Emri Basımında Planlanan Fişler Basılsın" parametresi, "Üretim Emri ve İş Emri Basımında Fişler Basılsın: 1:Planlanan Fişler, 2:Gerçekleşen Fişler" şeklinde değiştirilmiştir. Mevcut durumda parametre evet olarak seçili olan setlerde güncelleme sonrası 1: Planlanan Fişler seçili olarak gelecektir.
WINERP-81113 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Birim Fiyat Öndeğer Parametresinin Son Satınalma Fiyatı Olduğunda Birim Fiyat Girilmiş Son Fişten Değer Getirmesi Talebi "Birim Fiyat Öndeğer" parametresi "Son Satınalma Fiyatı" olduğunda birim fiyat değeri girilmiş son fişteki değerin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-81253 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS e-Devlet Özelliği Olmayan Setlerde de Kullanıcı Detaylarında Yer Alan Ad-Soyad Bilgisinin Girilebilmesi Talebi e-Devlet özelliği açık olan ürünlerde kullanıcı detaylarında gelen "Ad" ve "Soyad" alanlarının e-Devlet özelliği kapalı olan ürünlerde de gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-81508 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Açık Hesap Risk Limitinin Öndeğer Olarak Tanımlanabilmesi Talebi Finans Parametreleri içerisine "Cari Hesap Açık Hesap Risk Limiti" seçeneği eklenmiştir. Bu alana girilecek tutar yeni eklenecek cari hesap kartlarında açık hesap risk limiti olarak gelecektir.
WINERP-81558 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE Muhasebeleştirme Filtrelerinde Muhasebe Fişi Satır Açıklamalarında Sıra Değeri Olarak Malzeme Açıklaması 2 Alanının Seçilebilmesi Talebi Muhasebeleştirme filtrelerinde Muhasebe Fişi Satır Açıklamaları'nda "Sıra Değeri" olarak "Malzeme Açıklaması 2" seçilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-81566 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE Muhasebe Parametrelerindeki Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi: Silinecek Olduğunda "İlgili fişe ait mahsup çıkarılacaktır" Uyarısının Gelip Gelmemesinin Parametrik Olması Talebi "Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi(Silinecek)" parametresinin değerleri "Silinmeyecek, Silinecek (Uyarı Mesajı Verilmeyecek), Silinecek (Uyarı Mesajı Verilecek)" şeklinde değiştirilerek "İlgili fişe ait mahsup çıkarılacaktır" uyarısının seçime göre gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-82152 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Stok Yeri Açarken Kopyalama Yapılabilmesi Talebi Stok yeri tanımı ekranında kopyalama işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-83010 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Cari Hesap Taksit Hareketi Ödeme İşlemi Sonucu Oluşan Kasa/Banka Fişinde Açıklama Girişi Yapılabilmesi Talebi Cari hesap taksit hareketi ödeme işlemi ekranına "Açıklama" kolonu eklenerek ilgili ödeme fişi açıklama alanına bu bilginin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-83657 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS İşlemler Muhasebeleştirme Sabit Kıymet Muhasebeleştirme Filtrelerine Sabit Kıymet Kayıt Yetki Kodu, Özel Kodu ve Proje Kodu Filtreleri Eklenmesi Talebi Sabit kıymet muhasebeleştirme işlemi filtre seçeneklerine, Sabit Kıymet Kaydı Yetki Kodu, Sabit Kıymet Kaydı Proje Kodu, Sabit Kıymet Kaydı Masraf Merkezi Kodu filtreleri eklenmiştir.
WINERP-83676 GO 3, GO WINGS GO 3 Ürününde Satınalma KDV Raporu Filtresinde KDV Oranına Göre Sıralanacak Filtresinin Eklenmesi Talebi GO 3 ürününde "Satınalma/Satış Faturaları KDV Raporu" filtrelerine "KDV Oranına Göre Sıralanacak" seçeneği eklenmiştir.
WINERP-83787 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Kullanıcı Yetkilerinde Ticari İşlem Gurubu TİG İçin Ekleme/Çıkarma Yetkilerinin Ayrı Ayrı Tanımlanabilmesi Talebi Kullanıcı yetkilerindeki Genel Tanımlar bölümüne "Ticari İşlem Grupları = Ekle/ Değiştir/ İncele/ Çıkar/ Kopyala" yetkileri eklenmiştir.
WINERP-83905 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında, F9 Menü e-İrsaliye Bilgilerinde "Sevk Tarihi ve Sevk Zamanı" Bilgilerinin Giriş Yapılan Zamana Uygun Dolu Gelmesi Talebi e-İrsaliye uygulaması kapsamında, irsaliye fişi Detaylar2 bölümünde bulunan "Sevk Tarihi/Zamanı" bilgisinin F9- e-İrsaliye bilgilerinde "Sevk Tarihi ve Sevk Zamanı" alanına gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-84284 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE Sistem İşletmeninde Kullanıcı Detaylarındaki Kullanıcı Öndeğerleri Sekmesine Proje Kodu Eklenmesi Talebi Sistem İşletmeni üzerinde Kullanıcı detaylarında öndeğer proje kodu seçiminin girilebileceği alan eklenmiştir. Bu alanda girilen proje kodu firma içinde tanımlıysa tüm fişlerde baskın ve öndeğer olarak gelecektir.
WINERP-84291 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE Satış Tarihinden Daha Sonraki Dönemlere Ait Amortisman Kaydı Bulunan Sabit Kıymetin Satışında Uyarı Verilmesi Talebi Satışı yapılmak istenilen sabit kıymet kaydının satış tarihine ve sonrasına ait hesaplanmış amortisman kayıtları var ise fatura kaydetme esnasında uyarı verilmesi sağlanmıştır.
WINERP-84410 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Sözleşmeye Ait Kayıt Numaralama Şablonu Yoksa Teklif Sözleşmeye Çevrilirken Alınan "Fiş Numarası Şablona Uygun Değildir" Uyarısının Kaldırılması Satış teklifleri üzerinden sözleşme oluşturulurken, kayıt numara şablonlarında sözleşme fişi için uygun şablon tanımlı değil ise teklif fişinin numarasının taşınması ve uyarı alınmadan sözleşmenin kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-84655 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (Fatura) Parametresi Satınalma İade Faturası Oluşmuş Son Satınalma Fiyatının Dikkate Alınmaması Talebi Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura) parametre kontrolleri yapılırken, ilgili malzeme için son satınalma işlemi iade edilmiş ise dikkate alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-84888 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE İhracat Operasyon Fişi Fatura Parametrelerinde Yer Alan Navlun Dağıtım Tipi Satış ve Dağıtım Parametrelerinden Öndeğer Olarak Belirtilebilmesi Talebi Satış ve Dağıtım Parametrelerine "Navlun Dağıtım Tipi" parametresi eklenerek, İhracat Operasyon Fişi fatura parametrelerinde yer alan "Navlun Dağıtım Tipi" değerinin öndeğer olarak getirilmesi sağlanmıştır.
WINERP-84889 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE İthalat Operasyon Fişleri İçin Girilen Maliyet Dağıtım Fişinde Orana Göre Dağıtım Yapıldığında Malzemeler Alanında Dağıtım Tutarı Alanının Güncellenmesi Talebi İthalat Operasyon Fişi için oluşturulan maliyet dağıtım fişi için dağıtım tipi oran seçildiği durumda girilen dağıtım oranına istinaden satırda dağıtım tutarının gösterilmesi sağlanmıştır.
WINERP-85246 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Banka Fişlerinden Eklenen ve Cari Hesap Hareketlerinin Tutulduğu Tabloya Yazılan Hareketler Muhasebeleştirildiğinde Muhasebe Fişi Referanslarının da Yazdırılması Talebi Banka fişlerinden eklenen ve cari hesap hareketlerinin tutulduğu tabloya yazılan hareketler muhasebeleştirildiğinde muhasebe fişi referanslarının da yazdırılması sağlanmıştır.
WINERP-85645 START3 Start 3 Ürününde Ek Vergi Kullanımı Talebi Start 3 ürününde ek vergi özelliğinin kullanımı sağlanmıştır.
WINERP-86603 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Sipariş, İrsaliye, Fatura Ekle/Değiştir Kolonlar Yetkilerine Varyant Kodu, Varyant Açıklaması ve Varyant Açıklaması 2 Alanlarının Eklenmesi Talebi Sipariş, İrsaliye, Fatura Ekle/Değiştir kolonlar yetkilerine "Varyant Kodu", "Varyant Açıklaması" ve "Varyant Açıklaması 2" alanları eklenmiştir.
WINERP-86728 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Mikro/Transit İhracat Kapsamında Yabancı Uyruklu Carilere Hem e-İhracat Faturası Hem e-Arşiv Faturası Girişi Yapılabilmesinin Sağlanması Mikro/Transit İhracat uygulaması kapsamında , "e-Fatura Gümrük" olarak işaretli cari hesap kartlarına düzenlenecek ihracat faturalarında, sipariş ve irsaliye aktarımlarında fatura tipi kontrolü yapılmaması ve hem e-Fatura hem de e-Arşiv türünde fatura düzenlenebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-86772 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Çek/Senet Bordroları Çek Çıkış Cari Hesaba İşleminde F9 Menü Ciro Seçeneği ile Açılan Müşteri Çekleri Penceresine Bölüm Kolonu Eklenmesi Talebi Çek/Senet Bordroları Çek Çıkış (Cari Hesaba) işleminde F9 menü ciro seçeneği ile açılan müşteri çekleri penceresine "Bölüm" kolonu eklenmiştir.
WINERP-86835 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS e-Fatura Kamu Olarak Seçilen Cari Hesap Kartlarında Gönderici Birim Etiketi İçin Zorunlu Alan Kontrolü Yapılmasının Kaldırılması "e-Fatura Kamu" olarak seçilen Cari Hesap kartlarında "Posta Kutusu Etiketi" zorunlu "Gönderici Birim Etiketi" zorunlu olmadan kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-86977 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Muhasebe Hesap Planında Hesap Kartının Tipine Göre Ters Bakiye Verdiğinde Renkli Listelenmesinin Parametreye Bağlanması Talebi Muhasebe hesap tipine göre ters bakiye veren hesapların muhasebe hesapları ekranında renkli gösterilmesi parametreye bağlanmıştır. Bu çerçevede muhasebe parametreleri altına öndeğer evet olacak şekilde "Hesap Kartı Tipine Göre Ters Bakiye Verdiğinde Hesap Planında Renklensin : Evet / Hayır" parametresi eklenmiştir.
WINERP-87178 TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISE Bakım Takvimi Oluşturulması ve Bakım İş Emirleri Tarihlerinin Takvim Üzerinde Değiştirilebilmesi Talebi Bakım modülü hareketler menüsü altına "Bakım Takvimi" seçeneği eklenmiş, bakım takvimi oluşturulması ve takvim üzerinde bakım iş emirleri tarihleri değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-87181 TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISE Bakım Raporları Oluşturulması Talebi Bakım modülü altına bakım listeleri ve bakım raporları eklenmiştir.
WINERP-87183 TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISE Bakım İş Emri Maliyeti Hesaplama İşlemlerinin Yapılması Talebi Bakım iş emirleri üzerinden sağ tuş F9 "Bakım maliyeti hesapla" seçeneği ve bakım yönetimi işlemler menüsü altına eklenen "Toplu Bakım Maliyeti Hesaplama" işlemi ile bakım iş emirlerinin maliyetlerinin hesaplanması sağlanmıştır.
WINERP-87468 TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISE Bakım Emrine Hizmet Faturası Bağlanabilmesi Talebi Hizmet faturası satırlarına "Bakım Emri No" alanı eklenmiş ve bağlantı yapılan hizmet faturalarının bakım emri maliyetlerine yansıması sağlanmıştır.
WINERP-87873 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE Malzeme Özellikleri Değer Açıklama 1 ve Açıklama 2 Alanlarının Karakter Sayısının Arttırılması Talebi Malzeme özellikleri Değer Açıklama 2 alanının karakter sayısı 200 e çıkarılmıştır.
WINERP-87904 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Satış Dağıtım Provizyon Fişinde, Filtrele (Dağıtılacak Hizmetler) ve Filtrele (Malzemeler) Pencerelerinde Satış Elemanı Kodu Filtresi Talebi Satış Provizyon Dağıtım Fişleri filtre seçeneklerine "Satış Elemanı Kodu" filtresi eklenmiştir.
WINERP-87945 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS e-Arşiv Faturalarının Parametrik Olarak Statü Kontrolü Yapılmadan Yazdırılabilmesi Talebi e-Arşiv faturalarının yazdırılması işleminde, fatura parametrelerine "e-Arşiv faturası yazdırılmasında statü kontrolü yapılsın = Evet/ Hayır" seçeneği eklenerek yazdırma kontrolü sağlanmıştır.
WINERP-87961 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS 7194 Sayılı Kanun Kapsamında Binek Araç Giderlerinin Kısıtlanması Yönünde Geliştirme Yapılması Kanun kapsamında araç giderlerinin kısıtlanması yönünde geliştirmeler yapılmıştır. Alınan Hizmet kartlarına "Binek Araç Giderleri" ve "Binek Araç Kiralama" seçim kutucukları eklenmiştir. Muhasebe bağlantı kodlarına "Alınan Hizmet KKEG" başlığında bağlantı kodu eklenmiştir. Satınalma Parametreleri altına ise öndeğer olarak %70 ve 5500 TL olacak şekilde "Binek Araç Gider Oranı" ve "Binek Araç Kiralama Üst Sınırı" parametreleri eklenmiştir. İlgili hizmet kartının seçimi ve parametre değerine göre gider hesaplamalarının yapılması sağlanmıştır.
WINERP-88017 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Start 3 e-Devlet Modülü & Cloud Connect e-İrsaliye Geliştirmeleri Cloud Connect kullanımında e-Devlet modülüne e-İrsaliye seçeneği eklenerek geliştirmeler yapılmıştır. Start 3 ürünümüzde e-İrsaliye özelliğinin kullanılması sağlanmıştır.
WINERP-88064 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS e-Defter Saklama Hizmeti Kapsamında Saklama Yapılmayan Defterlerle İlgili Sistem Tarafından Verilen Uyarı Mesajının Değiştirilmesi Talebi e-Defter entegratör saklama yapılması için çıkan yönlendirme uyarı mesajı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:
"XX-20XX ayına ait Yevmiye ve Büyük Defter berat dosyaları gönderim işlemi başarıyla tamamlanmış olup henüz eLogo sunucularında saklanmamıştır. Saklama işlemi yapıldığında defter dosyalarınız eLogo sunucularında 10 yıl boyunca güvenle saklanacaktır."
WINERP-88132 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS KDV Beyannamesi Sonuç Hesap Hesapları Sekmesinde "Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif)" Alanında Hesap Tanımı Bakiye Olarak Ayarlandığında Tutarın Doğru Gelmesinin Sağlanması KDV Beyannamesi 'Sonuç Hesapları' bölümünde "Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif)" alanında Hesap Tanımı "Bakiye" olarak seçildiğinde oluşan XML'de tutar alanına hesabın genel bakiyesinin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-88151 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Satınalma Faturasında e-Fatura Mükellefi Cari Seçildiğinde Şablonda Yeniden Numara Verilmesinin Engellenmesi Satınalma Faturasında manuel fiş numarası verilip sonra e-Fatura mükellefi olan Cari Hesap seçildiğinde şablondan yeni numara verilmesi engellenmiştir.
WINERP-88401 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS e-İrsaliye İşlemleri İçin Sistem İşletmeni ve Cari Hesap Kartına e-İrsaliye Etiket Bilgileri Alanları Eklenmesi Talebi Firma tanımlarında e-Devlet/e-İrsaliye sekmesine ve cari hesap kartı e-Devlet sekmesine e-İrsaliye etiket bilgileri alanları eklenmiştir.
WINERP-88534 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Satış Siparişleri F9 Çoklu Sevket İşleminde Çoklu Faturalama Ekranında Olduğu Gibi İrsaliye Başlangıç Numarası Ekranı Olması Talebi Satış Siparişleri "F9- Çoklu Sevket" işleminde "İrsaliye Başlangıç Numarası" belirleyebilmek için "Çoklu Sevket" ekranı açılması sağlanmıştır.
WINERP-88572 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Satış ve Satınalma Siparişlerinde Onay Bilgisi Sevkedilemez Siparişlerin İptal İşleminin Kullanıcı Yetkisine Bağlanması Talebi Kullanıcı işlem yetkileri Alınan ve Verilen Siparişler altına "İptal Et" ve "Geri Al" seçenekleri eklenerek, onay bilgisi "Sevkedilemez" siparişlerin İptal ve Geri Al işlemleri yetkiye bağlanmıştır.
WINERP-88590 TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS ENTERPRISE Varyantlar İçin Özel Kod,2 ,3 ,4 ve 5 Tanımlarının Özel Kod Tanımına Göre Ayrı Listelenmesi Talebi Varyantlar için Özel Kod, 2, 3, 4 ve 5 tanımlarının ayrı liste olarak açılması sağlanmıştır.
WINERP-88591 TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISE Malzeme Özellikleri LG_FFF_CHARCODE Tablosunda Açıklama2 Alanının 200 Karaktere Çıkartılması Talebi Malzeme Özellikleri LG_FFF_CHARCODE tablosunda Açıklama2 alanı 200 karaktere çıkarılmıştır.
WINERP-88598 TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISE Malzeme Kartı Eklendiğinde Fabrikalar Tablosuna İlgili Malzeme İçin Satır Eklenmesi Talebi Malzeme kartı eklendiğinde fabrikalar tablosuna fabrika sayısı kadar ilgili malzeme için satır eklenmesi sağlanmıştır.
WINERP-88768 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS e-Müstahsil Makbuzunda SGK Priminde Tutarsal Kesinti Yapılabilmesi Talebi Satınalma, kasa ve banka fişlerinden düzenlenen Müstahsil Makbuzlarında yer alan G.V Stopaj ve SGK Prim Kesintisi alanlarına tutarsal veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-88769 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Elektronik Ortamda Mevcut E-Beyanname Şifresinden Ayrı Olarak Kullanıcı Kodu, Parola Ve Şifre Alınması Ve Bu Şifre İle 1003B Beyanname Kodlu Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Gönderilmesi Muhtasar Beyanname 1003B gönderilebilmesi için;
1) Firma Tanımları/ E-Devlet/ E-Beyanname bölümüne "MUHSGK2 Kullanıcı Kodu/ Parola/ Şifre" bilgileri için giriş alanları eklenmiştir.
2) Kullanıcı yetki ağacına Beyanname Türü olarak "Muhtasar 1003B" eklenmiştir.
WINERP-88946 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Azerbaycan Mevzuatına Uygun Öndeğer Gelen Muhasebe Hesap Planının Güncellenmesi Azerbaycan mevzuatına göre firma eklenirken öndeğer olarak oluşturulan muhasebe hesap planı güncellenmiştir.
WINERP-89308 MM3 GİB Defter Beyan Portalı'nda Gelir Fişleri Gönderimi Sırasında Alınan Uyarının Kaldırılması GİB Defter Beyan Portalı'nda gelir fişleri gönderimi sırasında “2020 sabit kıymet ve stok kayıtları dışında faaliyet kodu bilgisi zorunludur” uyarısı alınması engellenmiştir.
Mükellef Tanımı Mali Bilgiler sayfasındaki "Faaliyet Kodu" bilgisi tanımlı olmalıdır.
WINERP-89639 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Genel Mizan Raporu'nda Grup Özelliğinde Çalışacak Mizan Ayı Filtresinin Eklenmesi Talebi Genel Mizan Raporu filtre seçenekleri arasına "Mizan Ayı" filtresi eklenerek başlangıç ve bitiş ay aralığına göre rapor alınabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-89793 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Bakır İçin Kullanılan Tevkifat Oranının 7/10 Olması Talebi Bakır için kullanılan, 619 ve 219 işlem türlerinin tevkifat oranı 7/10 olarak güncellenmiştir. (KDV1, KDV2 ve KDV9015)
WINTLS-7886 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Programda "Çalışma Sırasında Beklenmeyen Bir Hata Oluştu" Uyarısı Alındığında "Çalışmaya Devam Et" Seçeneğinin Gelmesinin Engellemesi Programda "Çalışma Sırasında Beklenmeyen Bir Hata Alındı" uyarısı alındığında "Çalışmaya Devam Et" seçeneğinin gelmemesi sağlanmıştır.

 

 

<