info@alpbilge.com.tr
444 43 19

Logo Bordro Plus 4.62 Sürümü Yayında

Logo Bordro Plus 4.62 Sürümü Yayında

Logo Bordro Plus için geliştirdiğimiz 4.62.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitesinden erişebilirsiniz.

Bordro Plus 4.62.00 Sürümü Yenilikleri - Aralık 2019

Yenilikler

1- Bordro Plus Portalde Active Directory ile Girişin Desteklenmesi Talebi Bordro Plus portalde Active Directory ile girişin desteklenmesi sağlanmıştır.

2- Tam Ay Çalışan Personel İçin Puantaj Kartında "İstirahatte Çalışmamıştır" İşareti Olsa da Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi Alındığında Bu Alana Değer Gelmesinin Engellenmesi Puantaj kartı içerisinde "İstirahatte Çalışmamıştır" işareti seçili olsa da tam ay çalışan personel için Aylık Prim Hizmet Belgesi alındığında işaretli gelmemesi sağlanmıştır.

3- Bordro Zarfı/ Tahakkuk Raporları Gibi Raporlarda Borçlandırma Tutarının Borç Tipleri Bazında Ayrı Ayrı Gösterilmesi Talebi Bordro Zarfı ve Tahakkuk Listesi'ne 5095 Borçlandırma Toplamları alanlarının eklenmesi sağlanmıştır.

4- Bordro Zarfı PDF olarak Alındığında Her Sicil İçin Ayrı PDF Oluşması Talebi Bordro zarfına filtre eklenmiştir. Filtre seçenekleri aşağıdaki gibidir. Tüm Bordrolar Tek Dosyaya Yazılsın Her Bordro Ayrı Dosyaya Yazılsın Her Bordo Ayrı Dosyaya Şifreli Yazılsın 5- Meslek Kodları Penceresine Arama Özelliği Eklenmesi Talebi Meslek Kodları ekranındaki kolonlara "Filtre" ve "Arama" özelliği eklenmiştir.

İyileştirmeler

1- Bordro Plus Programının Genelindeki Onay Kutucuklarında Görsel İyileştirme Yapılması Talebi Bordro Plus programın genelinde sicil kartları, puantaj sicil bilgileri, hesap şablonları gibi ekranlarda bulunan onay kutucuklarının alt kısmının görünmesi sağlanmıştır.

2- Net Maaş Alan %100 Argeli Personelin Puantaj Kartında Devreden SGK Matrahı ve Resmi Tatil Mesaisi Olduğunda Net İstihkakın Doğru Hesaplanmasının Sağlanması Net maaş alıp %100 Argeli personelin puantaj kartında devreden SGK matrahı ve resmi tatil mesaisi olduğunda net istihkakın doğru hesaplanması sağlanmıştır.

3- IKB2E Bordro Zarfı Görüntülenirken Çizgilerin Görünmesinin Sağlanması Bordro Zarfı HTML formatında alındığında çizgilerin görünmesi sağlanmıştır.

4- Muhtasar ve Prim Hizmet Belgesi Alınırken Tek Puantaj İçerisinde Hem Argeli Hem Argesiz Çalışma Günü Olduğunda Argeli Günlerin Olduğu Satırda Gelir Vergisi Matrahı, Kesintisi ve AGİ Tutarının Gösterilmemesi Talebi "Gelir Vergisi Matrahı" ve "Gelir Vergisi Kesintisi" alanlarında aynı değerin gelmemesi sağlanmıştır. 5- Bireysel Emeklilik Otomatik Ödeme Kayıtları Ekranında "Adı Soyadı" Kolonuna Göre Sıralamanın Düzeltilmesi Talebi Bireysel emeklilik otomatik ödeme kayıtları ekranında "Adı Soyadı" kolonunda A-Z sıralandığında Türkçe karakterle başlayan isimlerin doğru gelmesi sağlanmıştır.

<